• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi 10317 Ada 01 Nolu Parsele İlişkin Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikiliği Konusu; 22.01.2016-22.02.2016 Tarihleri Arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Panosunda İlan Edilmektedir.
Duyuruya ait jpg dosyası için tıklayınız.

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  
 
         Antalya Kepez Varsak Karşıyaka Mahallesinde bulunan Karşıyaka (Varsak) tapulamalı 171, 255, 256, 257, 258, 895, 896, 3279, 3429, 3450, 3451, 3708 parseller, 1848 ada 8 ila 13 parseller, 2737 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7 parseller, 2746 ada 1 parsel ile yoldan ihdasen oluşan 1848 ada 14 parsel, 2737 ada 8 parsel, 29012 ada 1 parsel, 29016 ada 1 parsel, parktan ihdasen oluşan 2746 ada 2 parselin bulunduğu alanda Belediyemiz elemanları tarafından 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılmış, Kepez Belediyesi Encümeninin 06/10/2015 tarih ve 1495 sayılı kararlarıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin de 31/12/2015 tarih ve 1508 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
          Yapılan parselasyon planı  21/01/2016  tarih ve 27083 sayılı Antalya Gazetesinde yayınlanarak parselasyon planı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan tahtasına  21/01/2016  tarihinde asılarak ilana çıkarılmış olup, ilan 1 ay sonra 21/02/2016 tarihinde askıdan indirilecektir.
Yapılan parselasyon planına ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde hak iddiasında bulunan şahısların Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.  
 

Antalya İli, Kepez İlçesi, Göksu Mahallesi 27363 Ada 01 Nolu Parsele İlişkin Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikiliği Konusu; 19.01.2016-19.02.2016 Tarihleri Arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Panosunda İlan Edilmektedir.
Duyuruya ait jpg dosyası için tıklayınız.

Antalya İli, Kepez İlçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi 27058 Ada 01 Nolu Parsele İlişkin Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikiliği Konusu; 19.01.2016-19.02.2016 Tarihleri Arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü Panosunda İlan Edilmektedir.
Duyuruya ait jpg dosyası için tıklayınız.

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN       
 
         Antalya Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesinde bulunan 28156 ada 1 nolu  parselin  bulunduğu alanda Belediyemizce  3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre yapılan parselasyon Belediyemiz Encümeninin 01/12/2015  tarih ve 1785  sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 31/12/2015 tarih ve 1498 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.
 Yapılan parselasyon planı 16/01/2016 tarihli Akdeniz Manşet Gazetesinde yayınlanarak Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan tahtasına 18/01/2016 tarihinde asılarak ilana çıkarılmış olup, ilan 1 ay sonra 19/02/2016 tarihinde askıdan indirilecektir.
Yapılan parselasyon planına ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itirazda bulunan şahısların Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.  

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  
 
         Antalya 3. İdare Mahkemesinin 30/04/2015 tarih 2014/1132 Esas ve 2015/722 karar sayılı ilamına istinaden 27829 ve 27830 adaların bulunduğu alanda plan tadilatı yapılmış olup, mahkeme kararı ve plan tadilatına göre Karşıyaka (Varsak) tapulamalı 27829  ada 1 ila 12 parseller, 27830 ada 1 ila 24 parseller, 27837 ada 1 ila 7 parseller  ile yoldan ihdasen oluşan 27829 ada 13 parselin bulunduğu alanda Belediyemiz elemanları tarafından 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılmış, Kepez Belediyesi Encümeninin 13/10/2015 tarih ve 1515 sayılı kararlarıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin de 17/12/2015 tarih ve 1409 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
          Yapılan parselasyon planı  14/01/2016  tarih ve 11496 sayılı Antalya Ekspres Gazetesinde yayınlanarak parselasyon planı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan tahtasına  14/01/2016  tarihinde asılarak ilana çıkarılmış olup, ilan 1 ay sonra 14/02/2016 tarihinde askıdan indirilecektir.
Yapılan parselasyon planına ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde hak iddiasında bulunan şahısların Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.  

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz