• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği, Kepez Belediye Meclisinin Mart/2018 Aylık Olağan Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/03/2018 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
         İlan olunur.    
 
G Ü N D E M :  

SIRA NOGELDİĞİ BİRİMTARİHİ -SAYIKONU ÖZETİ
1Yazı İşleri Müdürlüğü
02/03/2018-
Yoklama ve Açılış.
2Özel Kalem Müdürlüğü26/02/2018-36Belediyemizde halen kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası 07 KP 121 plakalı 2000 model Renault - Laguna 1.8 16V marka Otomobil ile 07 D 0005 plakalı 1996 model Tofaş - Fiat marka beyaz renk Otomobilin Burdur Yeşilova Belediye Başkanlığına şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü26/02/2018-12112018 Mali yılı Gelir Tarifesindeki değişikliklerinin yapılması konusunun görüşülmesi
4Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-109Sayıştay görüşü doğrultusunda hazırlanan “Eğitim Yardımı Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
5Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-108Sayıştay görüşü doğrultusunda hazırlanan “Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
6Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-106\"Engelli Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\" konusunun görüşülmesi.
7Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü26/02/2018-107\"Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\" konusunun görüşülmesi.
8Sağlık İşleri Müdürlüğü26/02/2018-74“Şefkat ve Huzurevi Yaşlı Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği” konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1531Düden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 8 adet gecekondu hak sahibine Belediyemizin mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1532Santral, Ünsal, Erenköy, Altınova Orta, Fevzi Çakmak ve Kanal Mahallelerindeki 54 adet taşınmazların değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26/02/2018-1534Fevzi Çakmak, Ahatlı, Kültür, Yavuz Selim, Çankaya, Esentepe, Barış ve Çamlıbel Mahallelerindeki 145 adet şâhısa arsa tahsisi konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-705Kepez İlçesi muhtelif mahallelerde yer alan 10 adet PTT alanının, Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-701Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 7 kat olarak planlanmış olan imar adalarının maksimum 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-700Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27292 ada 1 parselde yer alan Bölgesel Ticaret Alanı parselinin, maksimum 4 olan kat adedinin maksimum 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-699Yeni Mahalle sınırları içerisinde 2431 sokağa cepheli imar parsellerine isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-698Şelale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, emsalleri 0.75 olarak planlanmış olan 1377-1378-1382 ve 1383 adada bulunan ticaret parsellerinin, eski emsal değerlerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-697Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 3. Caddeye cepheli imar parsellerine, isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-703Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 1859 ada 8 parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-704Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 5 parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-702Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9332 ada 2-3-4-5-11-12-13 parsellerin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-706Kepez İlçesi sınırları dâhilinde kullanılmakta olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, plan notlarının revize edilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan plan notları ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-707Varsak Doğu Bölgesi uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar doğrultusunda, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-708Santral Mahallesi batısı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-709Altınova Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 28508 ada 3 parselin Akaryakıt LPG İkmal ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/02/2018-710Çankaya Mahallesi sınırları içerisinde 27497 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 4 kat olan kat adedinin Yençok=7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.                                                                                                       
 

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                                                         T.C.
                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                (Sınav Kurulu)
                                                                       İ L A N
Konu         : Sınav Sonuçları
İlan Tarihi : 22.03.2018
 
            696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” a ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dahilinde, Güvenlik Soruşturmaları (Arşiv araştırması) henüz tamamlanmamış olmakla birlikte, diğer şartları taşıdıkları için başvuruları kabul edilerek 05.03.2018-16.03.2018 tarihleri arasında uygulamalı sınava tabi tutulan ve bu sınavda başarılı ya da başarısız olan adaylara ait listeler ekte yayımlanmıştır.
 
            -Tebliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince; İdaremizin internet sayfasında ilan edilmekte olan sınav sonuçları tebliğ yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
             -Sınavda başarılı olamayanlar, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak en geç 26.03.2018 tarihine kadar Antalya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne itiraz edebilirler.
 
            -Sınavda başarılı olan ve Güvenlik Soruşturmaları (Arşiv araştırmaları) olumlu olan adaylar, Tebliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Sulh Sözleşmesini 31.03.2018 tarihine kadar idaremize ibraz etmek kaydıyla 01 Nisan 2018 tarihi itibari itibariyle Belediyemiz Şirketinde (Antalya Kepez İnşaat, Mühendislik, Özel Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İhtiyaç Maddeleri, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.) İşçi Statüsüne geçirilecektir.
 
Önemli Uyarı :
            Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince, başvuru sırasında İdaremize verilen ve İdaremizce Valilik Makamına gönderilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda, (Arşiv araştırma sonuçlarının tamamı henüz  İdaremize ulaşmamıştır.) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartlara haiz olmadıkları anlaşılanlar, İşçi Statüsüne geçirilmeyecektir.  
 
1-İşçi Statüsüne Geçiş Sınav Sonuçları İsim Listesi
2-Geçici İşçi Sınav Sonuçları İsim listesi  

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
01/12/2017 tarihli Kepez Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Baraj, Beşkonaklılar, Habibler ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri sınırları içerisinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka ve Fevzi Çakmak Mahalleleri sınırlarında yer alan, Enerji Nakil Hattı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
01/02/2018 tarihli Kepez Belediye Meclisi'nde görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi, 26619 ada 1 parselde yer alan İlköğretim Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Kuzeyyaka Mahallesi, 1997 ada 1 parselde yer alan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Özgürlük Mahallesi, 1372 ada 39 parselde yer alan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve Ortaokul Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Yükseliş Mahallesi, 27699 ada 2 parselde yer alan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10402 ada 79 parselde yer alan Ortaöğretim Tesis Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ve İlkokul Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
- Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi, 28119 adadaki Resmi Kurum (Cezaevi) Alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
 
05.02.2018 günlü Antalya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülen;
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1894 ada 1 parsel ve çevresinde yer alan Sosyal Tesis Alanı ve Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
-Antalya İli, Kepez İlçesi, Kültür Mahallesi, 10247 ada 10 parselde yer alan Cami Alanına  isteğe bağlı zemin ticaret kullanımı verilmesi ve plan notları ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
26.02.2018-26.03.2018 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz