Ana Sayfaİletişim ebelediye

Belediyemiz sınırı içindeki 66 mahallede çıkan evsel katı atıkların toplanıp, taşınmasını yapar.

Belediye hudutları içinde belirli yerlere kurulan semt pazarları ve oto pazarının temizliğini yapar.

Belediyemizin hizmet alanı içindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı dahil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlar.

Belediye sınırları dahilinde bulunan dere ve kenarlarında oluşan atıkları toplamak, kontrol ve takip ederek sürekli temiz tutmak.

Mahallelerimizin ihtiyacı olan çöp konteynırların yerlerini saptamak, bu yerleri düzenlemek ve buralara konteynır dağılımını sağlar.

Belediye hudutları içerisindeki Cadde ve Sokaklarda çöpün biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarından tekeri kırılan, bozulan ve deforme olan konteynırların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlayarak, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında,  ambalaj atıklarının, kaynağında, evsel atıklardan ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.

Atık Pil  ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince, Bölgemiz içinde Okul, Hastane ve Alışveriş merkezlerinde Atık Pil ve Akümülatörlerin toplanmasını sağlamak.

Bitkisel atık yağların geri kazanımı ve bertaraf çalışmalarının Çevre Kanunu ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmesi ve Bitkisel atık  yağların toplanması.

Bölgemizden çıkan madeni atık yağların, Madeni Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında toplanması.

Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında,  Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların toplanması.

Belediye sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış Lastiklerin, yönetmelik gereğince toplanmasını sağlamak.


Çevre Sağlığı Servisince;

Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü Komisyonları ile ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi.

© Kepez Belediyesi | Bilgi İşlem Servisi • Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi • 444 6 007 •