Ana Sayfaİletişim ebelediye

Belediyemiz sınırı içindeki 60 mahalleden ve mücavir alanı içinde bulunan ( Kızıllı, Odabaşı, Kirişçiler, Duacı, Çamlıca ve Gaziler köylerinden )çıkan atıkların toplanıp, taşınmasını yapar.

Belediye hudutları içinde belirli yerlere kurulan semt pazarları ve oto pazarının temizliğini yapar.

Belediyemizin hizmet alanı içindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı dahil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlar.

Belediye sınırları dahilinde bulunan dere ve kenarlarında oluşan atıkları toplamak, kontrol ve takip ederek sürekli temiz tutmak

Mahallelerimizin ihtiyacı olan çöp konteynırların yerlerini saptamak, bu yerleri düzenlemek ve buralara konteynır dağılımını sağlar.

Belediye hudutları içerisindeki Cadde ve Sokaklarda çöpün biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarından tekeri kırılan, bozulan ve deforme olan konteynırların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlayarak, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının, kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla plan ve projeler hazırlamak, bu yönetmelik ile ilgili çalışmaları başlatmak, çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek, halkımızın duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüme katılımını sağlamak.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmi gereğince Kepez Belediye Başkanlığı ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçılar Derneği arasında protokol düzenlenerek, protokol gereği bölgemiz içinde Okul, Hastane ve Alışveriş merkezlerine atık pil kutuları dağıtılmış, bölgemiz okulları arasında Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası konulu yarışma düzenlenerek, Atık Pillerin toplanmasını sağlamak.

Çevre Sağlığı Servisince;
Belediyemiz sınırları içerisinde 2. ve 3.  sınıf gayri sıhhi müesseselerin kontrolünün yapılarak ruhsatlandırma işlemlerinin takibi.

Proje kontrol şefliğince sıhhi tesisat proje incelemeleri ve bina bitimindeki kontrollerinin, İskân Kontrol Şefliği tarafından tetkikinin yapılması.

Fosseptik sızdırma kuyularının, binaların iskânından önce su deneyi testlerinin kontrollerinin yapılması.

Zerzemin sondajlarının açılma taleplerinin incelenmesi ve izin verilmesi işlemlerinin takibi.

Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü Komisyonları ile ortaklaşa çalışmaların yürütülmesi.

Görüntü ve gürültü kirliğinin önlenmesi için zabıta ile ortaklaşa çalışma yapılmaktadır.

© Kepez Belediyesi | Bilgi İşlem Servisi • Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi • 444 6 007 •