• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.09.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Temmuz/2020) görüşülmesi ve oylanması
3İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri, yüzme havuzu, çöp konteynır üretimi, çay bahçesi, kafeterya, kantin ve restoran, otopark, akaryakıt istasyonu, müze, sera üretimi (fidan ve süs bitkileri), gençlik eğitim merkezi, konferans, kültür ve tiyatro salonu, kreş ve gündüz bakım evi, huzurevi, sağlık merkezi, konuk evi ve misafirhane ile günübirlik tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere, Belediye Kanununun 18. maddesi (i) bendine istinaden  “ANTKEPBEL (Antalya/Kepez Belediyesi) İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi
5Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Gazi Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:13'te (26731 ada) bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
6Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi Teksarnıç C Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan 5 adet Dükkânın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. ve 69. maddeleri kapsamında Fevzi Çakmak, Ünsal, Çamlıbel ve Sütçüler Mahallelerinde 11 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
5393 Sayılı Kanunun 18. ve 34. maddeleri kapsamında Duacı, Gazi ve Orta Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 142 sayılı kararı ile Yenidoğan Mahallesi 6998 ada 7 nolu parselde yapılan 25 yıl süreli tahsis işleminin iptal edilmesi, tapu kütüğüne işlenen irtifak şerhinin terkin edilmesi konusunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11006 ada 12 parsel bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Çamlıbel Mahallesi 7611 ada 3 parselde bulunan Konut alanına İsteği Bağlı Zemin Ticaret kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kirişçiler Mahallesindeki Toplu İşyeri alanlarına ait Yençok:7.50 m olan yapı yüksekliğinin Yençok:11.50 m olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kanal Mahallesi 7102 ada batısında yer alan yeşil alana trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi 9255 ve 9256 adalara cepheli çocuk bahçesi alanı ve Altınova Orta Mahalle 27429 adadaki çocuk bahçesi alanında yer alan mevcut trafo alanlarının, uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kirişçiler Mahallesi 29232 ada 29 ve 30 parsellerin yer aldığı Lise alanı ve yolda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Emek Mahallesi 3446, 5118 ve 27421 nolu adalarda yer alan spor, park, kreş ve pazar alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kütükçü Mahallesi 12295 ada kuzeyinde yer alan park alanı ve çevresindeki yollarda  düzenleme yapılması ve pazar alanı yeri ayrılmasına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
   
18Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Gaziler Mahallesi 146 ada 1 parseldeki Camii alanının Karakol alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Atatürk Mahallesi 883 ada ve çevresinde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip olan parseller ile kamusal alanların kat yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi genelinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 564 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının 14. maddesinin revize edilmesine yönelik hazırlanan konunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Karşıyaka Mahallesi 5371 ada, 5401 ada 4 parsel ile 5397 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar ve çevresinde bulunan İlkokul alanı, Park alanı, Pazar alanı ve Otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Baraj Mahallesi 26824 adadaki Park alanı ve doğusundaki Otopark alanı ile 78, 677 ve 683 numaralı kadastro parselleri üzerinde yer alan Park ve Spor alanlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parsel numaralı taşınmazda bulunan PTT alanının, Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahalleleri sınırlarında kalan tabii zemin ve yol kotu farklılıklarının giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şafak Mahallesi 25060 ada 1 parsel ile 3581 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılması ve 3476 ada 1 parselin doğusundaki Park alanında Belediye hizmet alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 26391 ada 1 parselde kalan Trafo alanının, 11001 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan Park alanına taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10420 adada kalan Park alanında mevcut Trafo alanının plana aktarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şelale Mahallesi 29046 ada 1 ve 2 parsellere İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
30Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Sütçüler Mahallesi 27064 ada 1 parselin Ticaret alanı ve Özel Yurt alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
31Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Altıayak Mahallesi 1428 ada 1, 7 ve 8 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
32Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Yükseliş Mahallesi 1716 ada 1 ve 20 parselin Özel Sağlık Tesisi alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
33Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kütükçü Mahallesi 27457 ada 1 parselin kat yüksekliğinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
34Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 123 ada, 124 ada, 126 ada 3-5 parseller ile 127 ada 3-5 parseller ve çevresinin Enerji Nakil Hattına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
 

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
 
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                     : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası         : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel           : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer   : Encümen Toplantı Odası
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ  ve  KONUT olarak planlanmış arsalar ile dükkan ve daire taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 15/10/2020  tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
                                           
                         KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR
 
İHALE TARİHİ 15/10/20203- İhaleye Katılabilme şartları:

 
                İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
                Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
                Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
                İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
                 a-Gerçek Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
                - Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
                              - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                              - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
                b-Tüzel Kişi İse;
                - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
                - Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
                - Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
                - Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
                - Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
                - İmza sirkisü,    
                              - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedeli peşin yada 02/07/2018 tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 1.000.000.00-TL ve üzeri muhammen bedelli taşınmazlar için vadeli olarak ödenebilecektir
 
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde,kalan kısmı ise;
 
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,
 
                İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan  3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
 
               
5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.
 
6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
 
7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası        : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
 
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında  TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  15/10/2020 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
 
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 
İHALE TARİHİ: ..15../10/20203 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde,kalan kısmı ise;
 
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,
 
                İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan  3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.
 
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.
 
 

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                         
Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 ada 1 parselin batısı) No:12’deki park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis ilk yıl aylık 3.000,00-TL+KDV muhammen bedelle 01.10.2020 tarih Saat:15.00’de 10 (on) yıllığına,(İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık muhammen bedel olan 360.000,00-TL’nin %10’u olan 36.000,00-TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
 
1) Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
2) Kimlik Fotokopisi,
3) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
4) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
5) İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
6) Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
9) İhaleye katılım gösterecek istekliler, aşağıda sayı ve özellikleri belirlenmiş olan personellerin belgeleri ve kimlik fotokopilerini ihale dosyasında ibraz edilmesi zorunludur.
9.1 1 Adet Yüzme sporu alanında en az 3. Kademe Antrenör Belgesi olan personel, (İlgili
       Kurumlardan teyit alınmış olacak)
            9.2 1 Adet Can Kurtaran sertifikasına sahip olan personel, (İlgili kurumca vizesi yapılmış
                  olacaktır.)
            9.3 1 Adet Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesine sahip olan personel bulundurmak zorundadır.
                  (İlgili Kurumlardan teyit alınmış olacak)
 
            TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
1) Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2) 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
3) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)  
5) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
6) İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
9) İhaleye katılım gösterecek istekliler, aşağıda sayı ve özellikleri belirlenmiş olan personellerin belgeleri ve kimlik fotokopilerini ihale dosyasında ibraz edilmesi zorunludur.
9.1 1 Adet Yüzme sporu alanında en az 3. Kademe Antrenör Belgesi olan personel, (İlgili
      Kurumlardan teyit alınmış olacak)
            9.2 1 Adet Can Kurtaran sertifikasına sahip olan personel, (İlgili kurumca vizesi yapılmış
                  olacaktır.)
            9.3 1 Adet Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesine sahip olan personel bulundurmak zorundadır.
                  (İlgili Kurumlardan teyit alınmış olacak)
                                                                                        
           İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
           İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 30.09.2020 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

 
KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.09.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLİ ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER SONUCUNDA FİİLİ DURUMUN DEVAMLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PLAN NOTLARINDA DÜZENLEME YAPILMASINA İLİŞKİN KONU;
 
"Kepez Belediyesi Sınırları İçerisinde Kalan Alanlarda;
1-) Zorunlu Ortak Kullanım Alanları Ve Otopark Yapılması Koşuluyla Bodrumda Kat Adedi Sınırlaması Yoktur.
2-) Binalarda, Genişliği 20 Cm Yi Geçmeyen Motifler Ve Açık Çıkmalarda Motif Ucundan Oluşacak Cephe Hattından, Döşemeye İlaveten 20 Cm Derinliğindeki Güneş Kırıcılar Çıkma Yaklaşma Mesafesi Hesabına Dahil Edilmez.
3-) 5 Mt Ve Daha Fazla Ön Bahçe Mesafesi Olup, Otopark İhtiyacının Yan Ve Arka Bahçelerde Karşılanamadığı Parsellerde, Bina Cephesinden İtibaren Olan Kısım Otopark Alanı Olarak Düzenlenebilir.
4-) Parselin Kot Aldığı Yol İle Parsel Arasındaki Kot Farkının 3mt Den Fazla Olması Durumunda Tabii Zeminden Kotlandırma Yapılması Ve Otopark Yapılacak Yerin Yol Seviyesinde Tesviye Edilerek Ön Bahçede Yapılması Hususunda İlgili İdaresi Yetkilidir. Tabii Zeminden Kotlandırma İşlemlerinde Ada Bazında Değerlendirme Yapılır.
5-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerini Sağlamak Kaydıyla,  Ana Merdiveninin Ortak Alan İçermeyen Bodrum Katlara Ve Asansörsüz Tek Bağımsız Bölümlü Konut Yapılarında Kullanılmayan Çatı Arasına Ulaşması Zorunlu Değildir. Kullanılmayan Çatı Aralarına Ve Çatıya 0.80 M X 0.80 M Ebatlarında Çatı Çıkış Kapağı İle Ulaşılabilir.
6-)Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2018 Tarih Ve 564 Sayılı Kararının 16. Maddesi Aşağıdaki Şekilde Revize Edilmiştir.
Temel Vizesi Yapılmış Ya Da Yapılmamış Olsun İnşaasına Başlanmış Yapılarda İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir. Bir Parselde Ruhsata Esas Birden Fazla Blok Var İse Başlanmışlık İlkesine Uygun Blok Veya Bloklar Olması Halinde De Bu Hükümlere Uyulur. Talep Edilmesi Halinde Tadilat Ve İlave Ruhsatları Düzenlenebilir. Ancak Başlanmamış Bloklar İçin 4 Kat Ve Üzerinde Asansör Zorunludur. İlk Ruhsat Hükümlerine Uygun Olarak Tamamlanmış Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Almış Olan Yapı Ve Yapılarda Da İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir.
 
7-) Belediye Sınırları İçerisinde Subasman Kotu Yüksekliğine Bağlı Olarak Saçak Seviyesi Metre Cinsinden Verilmiş Olan İmar Parsellerinde, Yönetmelikler Açısından Aksaklığın Giderilmesi Amacı İle Saçak Seviyesinin Tekabül Ettiği Kat Adedine Göre İşlem Yapılabilir. Ticari Alanlarda Maksimum H’ı Metre Olarak Verilen Bölgelerde Tesisat Katı Yüksekliği Bu Ölçüye Dahil Edilmez.
 
8-) Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Ve Ortak Alan Niteliğinde Olan, Binaya Ait Elektronik Haberleşme Sistem Odası Ve Elektrik Pano Odasının Asgari Ölçülerdeki Alanı Emsal Ve Taban Alanı Hesabına Konu Edilmez.
 
9-) Parsel Büyüklüğü Ve Yapı Sayısı Şartı Aranmaksızın Parsellerde Yapılacak Kontrol Kulubeleri Hiçbir Şartta Parsel Sınırını Aşmamak Kaydıyla Bahçe Mesafeleri İçinde Yapılabilir.
 
10-) Arkat: Üstü Kapalı, En Az Üç Kenarı Açık Olan Ve Üstüne Yapı Yapılabilen İmar Planında Belirtilen Yerlerde Yapılması Halinde Kamu Kullanımına Açık, İmar Planı Göre Düzenlenen Yaya Geçitleridir.
 
Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlar İçin, Subasman Kotunun Altındaki 1.  Bodrum Kat Taban Kotu -0,50 Metrenin Altına Düşemez; Ancak Bu Alanlarda 1. Bodrum Kat Taban Kotunun, Yerindeki Arazi, Yapılaşma Ve Yol Durumuna Bakılarak Düzenlenmesinde İlgili İdaresi Yetkilidir. 1. Bodrum Katlardan Bina Girişi Yapılabilir.
Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda Yapılmış Ve Yapılacak Uygulamalarda Bütünlük Sağlanması Amacıyla; Asansör Ve Galeri Boşlukları Döşemede Yer Alan Boşluklar Olup, Tesisat, Hava Bacası Ve Işıklık Niteliğindedir. Isıtma Soğutma Üniteleri Vb. İçin Düzenlenen, Ortak Kullanılan Balkon Ve Kat Terasları Ortak Kullanım Terasları Olarak Nitelendirilir. Yangın Kaçış Merdivenleri, Yangın Güvenlik Holleri Ve Korunumlu Kaçış Koridorları, Kaçış Yolları Bütününün Bir Parçasıdır. Basamaklar, Sahanlıklar, Yangın Güvenlik Holleri, Kaçış Koridorları, Yangın Merdiveninin Bütününü Oluşturur.
Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Kapıcı Dairelerinin Asgari Alanları Bina İçinde Olması Koşulu İle Emsal Hesabına Konu Edilmez.
Ek 1.Ve Ek-2 Pafta Sınırları Dışında Kalan Alanlarda;
Taban Alanı Ve Katlar Alanına İlişkin Hususlar:
 
A-) %30 Hesabına Dahil Edilmeksizin Tamamen Emsal Harici Olan Alanlar:
 
1.Katlar Alanı Kapsamında Değerlendirilebilecek Bir Kullanımı Olmayan Giriş Saçakları (Markizler)
2.Asma Katlı Zemin Katın İçinde Yer Alan Asma Kat Döşemesi
3.Kapıcı Dairelerinin İlgili Mevzuat Standart Ya Da Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Asgari Sayısı Ve Alanları
4.Bodrum Katlarda Yer Alan,Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bağımsız Bölüm Net Alanının % 50’sini Geçmeyen Depo Amaçlı Ek Ve Eklentiler,
5.Bodrum Katlarda Yapılan Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanlarının Ve Çocuk Bakım Ünitelerinin Toplam 100 M²’Si,
 
6.Bodrum Katlarda Yer Alan, Bina İçin Gerekli Asgari Sığınak Alanının %30 Fazlasını Geçmeyen Sığınak Alanı
 
7.Trafolar
 
8.Akaryakıt Ve Servis İstasyonlarında Yapılacak Olan Kanopiler
 
9.Son Katın Üzerindeki Ortak Alan Teras Çatılar, Çatı Terasları, Çatı Bahçeleri Ve Katların Farklı Büyüklüklerde Tertiplenmesi İle Oluşan Kat Terasları
Bu Hesaba Dâhil Edilmeksizin Emsal Haricidir.
B-) Parselin Toplam Emsale Esas Alanının %30’unu Aşmaması Şartı İle Katlar Alanına Dâhil Edilmeyen Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları,
 
2.Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanları Ve Çocuk Bakım Üniteleri,
 
3.Bütün Cepheleri Tamamen Toprağın Altında Kalan Bodrum Katları İle Kısmen Açıkta Kalan, Bodrum Katlarında Yer Alan; Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bir Bağımsız Bölümün Eklentisi Veya Parçası Olmayan, Ticari Amaç İçermeyen, Yapı Yaklaşma Sınırı İçinde Kalan Ve 1000 M²’Yi Ve Toplamda Katlar Alanının % 5’ini Aşmayacak Şekilde Düzenlenen Ortak Alan Niteliğindeki; Jimnastik Salonu, Oyun Ve Hobi Odaları, Kapalı Yüzme Havuzu, Sauna Gibi Sosyal Tesis, Spor Birimleri Ve Depolar,
 
4. Katlanır Cam Panellerle Kapatılmış Olanlar Dâhil Olmak Üzere Balkonlar Ve Açık Çıkmalar, Kat Bahçe Ve Terasları, İç Bahçeler, Kat Ve Ara Sahanlıkları Dâhil Açık Veya Kapalı Merdiven Evi, Tek Bağımsız Bölümlü Konutlar Hariç; Bina Giriş Holleri İle Kat Holleri Ve Asansör Önü Sahanlıkları.
 
C-) Taban Alanına Dâhil Edilmeyecek Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları, Taban Alanına Dahil Edilmez."
 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz