• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2019 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.12.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.  

GÜNDEM  :

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemize hayırsever bir vatandaşımız tarafından şartsız ve bedelsiz olarak iki adet araç (otobüs-kamyonet) hibe edilmesi konusunun görüşülmesi.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi.
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2020 yılı için Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Tespit Edilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2019 yılı Ek Performans Programı ve Ek Bütçe yapılması konusunun görüşülmesi.
6Mali Hizmetler MüdürlüğüGecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü ile İmar ve  Şehircilik Müdürlüklerinin bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertiplerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün ilgili tertiplerine Toplam: 4.500.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
7Mali Hizmetler Müdürlüğüİlçemiz Baraj Mahallesi Kır Çiçeği Caddesi No:78/A'da bulunan Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesi doğrultusunda 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Temizlik İşleri MüdürlüğüBelediyemiz Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemiz ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında, ortak proje yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
10Park ve Bahçeler MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 2535 Sokak üzerindeki alana hayırsever bir vatandaşımız tarafından  taziye evi yapılmak istenmekte olup, Belediyemiz ile hayırsever vatandaş arasında protokol yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11Park ve Bahçeler MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10033 ada 10 parsel üzerinde yapımı devam eden Konyalılar Camii'nin inşaat ve dekorasyon işlerinin yapılması için, Belediyemiz ile Kepez İlçe Müftülüğü arasında protokol yapmak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
12Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka, “Pir Sultan Abdal Parkı” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
13Park ve Bahçeler MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde yapım inşaatı devam eden Cemevine “Pir Sultan Abdal Cemevi” isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşilyurt Mahallesinde 5052 ada içerisinde bulunan Eğitim Parkı alanının değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Gözlem İstasyonu hususunun değerlendirilmesi ve uygun olması halinde Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇankaya Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi  konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Aktoprak, Varsak Aydoğmuş, Varsak Karşıyaka ve Varsak Demirel Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Ayanoğlu Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 2 (iki) adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
19Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşiltepe, Erenköy, Güneş, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Beşkonaklılar ve Hüsnü Karakaş Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
20Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Gazi ve Kuzeyyaka Mahallelerinde 5 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde 8402 ada 1 parseldeki İlkokul Alanının güneyinin 929 m²’lik kısmının, Anaokulu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde gecekondu önleme bölgesi içerisinde kalan konut adalarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1716 ada 1 ve 20 parselin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 1 parseldeki konut parseline ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 10707 ada 21 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29016 ada 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlköğretim Alanında, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi sınırları içerisinde 29011 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi sınırları içerisinde 3439 ada 4 parsel numaralı taşınmazda bulunan Konut Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüAyanoğlu Mahallesi sınırları içerisinde 1497 ada 20 parsel numaralı taşınmazda bulunan konut alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz genelinde Ticaret Alanlarının üst katlarında Konut Alanı kullanımına imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan Plan Notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planına eklenmesi konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi sınırları içerisinde 26662 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım MüdürlüğüEsentepe Mahallesi sınırları içerisinde 25855 ada 1 parsel numaralı taşınmaza   ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 4 adet taşınmaz;
 
1- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisinde No:5’deki Kapalı 180m2 açık 200m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri (Kafeterya) ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 24.12.2019 tarih Saat:15.00’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 10’u olan 24.000,00- TL)
 
2- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisinde No:7’deki Kapalı 180m2 açık 200m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri (Fast Food) ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 24.12.2019 tarih Saat:15.05’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 10’u olan 24.000,00- TL)
 
3- Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisinde No:9’daki Kapalı 180m2 açık 200m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri (Restaurant) ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 24.12.2019 tarih Saat:15.10’da 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 10’u olan 24.000,00- TL)
 
4-Gündoğdu Mahallesi 2457 Sokak Kent Meydanı içerisinde No:6’daki Kapalı 180m2 açık 200m2 alanlı (Açık kullanım alanı İhale şartnamesi ekindeki krokide belirlenmiştir.) Ticari işyeri ilk yıl aylık 2.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 24.12.2019 tarih Saat:15.15’de 10 (on) yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 240.000,00-TL’nin % 10’u olan 24.000,00- TL) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            İhaleye iştirak etmek isteyenler:
 
           GERÇEK KİŞİLERDEN;
         1) Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
         2) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
         3) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.
         4) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
         5) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
         6) Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti
         7) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, 
                                                                       
          TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
         1) Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
         2) 2019 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
         3) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
         4) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.
         5) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
         6) İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
         7) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
                                
          İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
          İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını en geç 23.12.2019 tarih Saat:17.00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
05.07.2019 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Habibler Mahallesi, 26754, 26756, 26757 adalar ve çevresinde bulunan yeşil alanlar ile, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.2019 tarih ve 8858 sayılı kararı ile uygun bulunan çifte sarnıçların koruma alan sınırının plana işlenerek plan notlarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
- Kepez İlçesi, Santral ve Ünsal Mahalleleri kesişiminde park alanlarının ortasından geçen sulama kanallarının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
- Kepez İlçesi, Varsak Bölgesi, Altıayak, Varsak Esentepe, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların kısmen kabulüne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
06.09.2019 günlü Kepez Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Altınova Sinan Mahallesi, 28571 ada çevresinde 3. İdare Mahkemesinin 2018/330 Esas, 2019/96 Karar ve Antalya 1. İdare Mahkemesinin  2018/605 Esas, 2019/259 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda park alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusu,
11.11.2019 günlü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen;
- Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 27697 ada, 1 parselin Karakol Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu,
 
02.12.2019 - 02.01.2020 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Müdürlüğü panosunda ilan olunur.
           
 
 

 
KEPEZ BELEDİYE MECLİSİ’NİN 06.09.2019 TARİH VE 166 SAYILI KARARIYLA KABUL EDİLEN ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BELİRLİ ALANLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER SONUCUNDA FİİLİ DURUMUN DEVAMLILIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA PLAN NOTLARINDA DÜZENLEME YAPILMASINA İLİŞKİN KONU;
 
"Kepez Belediyesi Sınırları İçerisinde Kalan Alanlarda;
1-) Zorunlu Ortak Kullanım Alanları Ve Otopark Yapılması Koşuluyla Bodrumda Kat Adedi Sınırlaması Yoktur.
2-) Binalarda, Genişliği 20 Cm Yi Geçmeyen Motifler Ve Açık Çıkmalarda Motif Ucundan Oluşacak Cephe Hattından, Döşemeye İlaveten 20 Cm Derinliğindeki Güneş Kırıcılar Çıkma Yaklaşma Mesafesi Hesabına Dahil Edilmez.
3-) 5 Mt Ve Daha Fazla Ön Bahçe Mesafesi Olup, Otopark İhtiyacının Yan Ve Arka Bahçelerde Karşılanamadığı Parsellerde, Bina Cephesinden İtibaren Olan Kısım Otopark Alanı Olarak Düzenlenebilir.
4-) Parselin Kot Aldığı Yol İle Parsel Arasındaki Kot Farkının 3mt Den Fazla Olması Durumunda Tabii Zeminden Kotlandırma Yapılması Ve Otopark Yapılacak Yerin Yol Seviyesinde Tesviye Edilerek Ön Bahçede Yapılması Hususunda İlgili İdaresi Yetkilidir. Tabii Zeminden Kotlandırma İşlemlerinde Ada Bazında Değerlendirme Yapılır.
5-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümlerini Sağlamak Kaydıyla,  Ana Merdiveninin Ortak Alan İçermeyen Bodrum Katlara Ve Asansörsüz Tek Bağımsız Bölümlü Konut Yapılarında Kullanılmayan Çatı Arasına Ulaşması Zorunlu Değildir. Kullanılmayan Çatı Aralarına Ve Çatıya 0.80 M X 0.80 M Ebatlarında Çatı Çıkış Kapağı İle Ulaşılabilir.
6-)Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2018 Tarih Ve 564 Sayılı Kararının 16. Maddesi Aşağıdaki Şekilde Revize Edilmiştir.
Temel Vizesi Yapılmış Ya Da Yapılmamış Olsun İnşaasına Başlanmış Yapılarda İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir. Bir Parselde Ruhsata Esas Birden Fazla Blok Var İse Başlanmışlık İlkesine Uygun Blok Veya Bloklar Olması Halinde De Bu Hükümlere Uyulur. Talep Edilmesi Halinde Tadilat Ve İlave Ruhsatları Düzenlenebilir. Ancak Başlanmamış Bloklar İçin 4 Kat Ve Üzerinde Asansör Zorunludur. İlk Ruhsat Hükümlerine Uygun Olarak Tamamlanmış Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) Almış Olan Yapı Ve Yapılarda Da İlk Ruhsat Aldığı Tarihteki Yönetmelik Ve Mevzuat Hükümleri İle Lehte Olan Plan Hükümleri Geçerlidir.
 
7-) Belediye Sınırları İçerisinde Subasman Kotu Yüksekliğine Bağlı Olarak Saçak Seviyesi Metre Cinsinden Verilmiş Olan İmar Parsellerinde, Yönetmelikler Açısından Aksaklığın Giderilmesi Amacı İle Saçak Seviyesinin Tekabül Ettiği Kat Adedine Göre İşlem Yapılabilir. Ticari Alanlarda Maksimum H’ı Metre Olarak Verilen Bölgelerde Tesisat Katı Yüksekliği Bu Ölçüye Dahil Edilmez.
 
8-) Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Ve Ortak Alan Niteliğinde Olan, Binaya Ait Elektronik Haberleşme Sistem Odası Ve Elektrik Pano Odasının Asgari Ölçülerdeki Alanı Emsal Ve Taban Alanı Hesabına Konu Edilmez.
 
9-) Parsel Büyüklüğü Ve Yapı Sayısı Şartı Aranmaksızın Parsellerde Yapılacak Kontrol Kulubeleri Hiçbir Şartta Parsel Sınırını Aşmamak Kaydıyla Bahçe Mesafeleri İçinde Yapılabilir.
 
10-) Arkat: Üstü Kapalı, En Az Üç Kenarı Açık Olan Ve Üstüne Yapı Yapılabilen İmar Planında Belirtilen Yerlerde Yapılması Halinde Kamu Kullanımına Açık, İmar Planı Göre Düzenlenen Yaya Geçitleridir.
 
Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek 1. Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlar İçin, Subasman Kotunun Altındaki 1.  Bodrum Kat Taban Kotu -0,50 Metrenin Altına Düşemez; Ancak Bu Alanlarda 1. Bodrum Kat Taban Kotunun, Yerindeki Arazi, Yapılaşma Ve Yol Durumuna Bakılarak Düzenlenmesinde İlgili İdaresi Yetkilidir. 1. Bodrum Katlardan Bina Girişi Yapılabilir.
Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda;
1-) 01.05.1999 Tarihinden Önce Yapılaşmaya Başlamış, Ek-2 Paftada Sınırları Belirlenmiş Olan Alanlarda Yapılmış Ve Yapılacak Uygulamalarda Bütünlük Sağlanması Amacıyla; Asansör Ve Galeri Boşlukları Döşemede Yer Alan Boşluklar Olup, Tesisat, Hava Bacası Ve Işıklık Niteliğindedir. Isıtma Soğutma Üniteleri Vb. İçin Düzenlenen, Ortak Kullanılan Balkon Ve Kat Terasları Ortak Kullanım Terasları Olarak Nitelendirilir. Yangın Kaçış Merdivenleri, Yangın Güvenlik Holleri Ve Korunumlu Kaçış Koridorları, Kaçış Yolları Bütününün Bir Parçasıdır. Basamaklar, Sahanlıklar, Yangın Güvenlik Holleri, Kaçış Koridorları, Yangın Merdiveninin Bütününü Oluşturur.
Yürürlükteki Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Kapıcı Dairelerinin Asgari Alanları Bina İçinde Olması Koşulu İle Emsal Hesabına Konu Edilmez.
Ek 1.Ve Ek-2 Pafta Sınırları Dışında Kalan Alanlarda;
Taban Alanı Ve Katlar Alanına İlişkin Hususlar:
 
A-) %30 Hesabına Dahil Edilmeksizin Tamamen Emsal Harici Olan Alanlar:
 
1.Katlar Alanı Kapsamında Değerlendirilebilecek Bir Kullanımı Olmayan Giriş Saçakları (Markizler)
2.Asma Katlı Zemin Katın İçinde Yer Alan Asma Kat Döşemesi
3.Kapıcı Dairelerinin İlgili Mevzuat Standart Ya Da Yönetmeliğe Göre Hesap Edilen Asgari Sayısı Ve Alanları
4.Bodrum Katlarda Yer Alan,Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bağımsız Bölüm Net Alanının % 50’sini Geçmeyen Depo Amaçlı Ek Ve Eklentiler,
5.Bodrum Katlarda Yapılan Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanlarının Ve Çocuk Bakım Ünitelerinin Toplam 100 M²’Si,
 
6.Bodrum Katlarda Yer Alan, Bina İçin Gerekli Asgari Sığınak Alanının %30 Fazlasını Geçmeyen Sığınak Alanı
 
7.Trafolar
 
8.Akaryakıt Ve Servis İstasyonlarında Yapılacak Olan Kanopiler
 
9.Son Katın Üzerindeki Ortak Alan Teras Çatılar, Çatı Terasları, Çatı Bahçeleri Ve Katların Farklı Büyüklüklerde Tertiplenmesi İle Oluşan Kat Terasları
Bu Hesaba Dâhil Edilmeksizin Emsal Haricidir.
B-) Parselin Toplam Emsale Esas Alanının %30’unu Aşmaması Şartı İle Katlar Alanına Dâhil Edilmeyen Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları,
 
2.Ticari Amaç İçermeyen, Ortak Alan Niteliğindeki Çocuk Oyun Alanları Ve Çocuk Bakım Üniteleri,
 
3.Bütün Cepheleri Tamamen Toprağın Altında Kalan Bodrum Katları İle Kısmen Açıkta Kalan, Bodrum Katlarında Yer Alan; Tek Başına Bağımsız Bölüm Oluşturmayan, Bir Bağımsız Bölümün Eklentisi Veya Parçası Olmayan, Ticari Amaç İçermeyen, Yapı Yaklaşma Sınırı İçinde Kalan Ve 1000 M²’Yi Ve Toplamda Katlar Alanının % 5’ini Aşmayacak Şekilde Düzenlenen Ortak Alan Niteliğindeki; Jimnastik Salonu, Oyun Ve Hobi Odaları, Kapalı Yüzme Havuzu, Sauna Gibi Sosyal Tesis, Spor Birimleri Ve Depolar,
 
4. Katlanır Cam Panellerle Kapatılmış Olanlar Dâhil Olmak Üzere Balkonlar Ve Açık Çıkmalar, Kat Bahçe Ve Terasları, İç Bahçeler, Kat Ve Ara Sahanlıkları Dâhil Açık Veya Kapalı Merdiven Evi, Tek Bağımsız Bölümlü Konutlar Hariç; Bina Giriş Holleri İle Kat Holleri Ve Asansör Önü Sahanlıkları.
 
C-) Taban Alanına Dâhil Edilmeyecek Kullanımlar:
 
1. Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Veya Bulunduğu Katın Brüt Alanının  %10 ‘Unu Geçmemek Şartı İle Üstü Açık Veya Sökülür-Takılır Hafif Malzeme İle Örtülü Zemin Terasları, Taban Alanına Dahil Edilmez."
 

Antalya nın en büyük spor okulu Kepez de Yaz Spor okullarımıza kayıt içın İRT. TEL: 326 62 23

Antalya nın ilk Tam Olimpik Yüzme Havuzu kayıtlarımız devam etmektedir. İRT. TEL: 417 27 00

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz