• facebook
  • twitter
-A | A+

Duyurular

                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Aralık/2021 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2021 tarihi Çarşamba günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
 
       G Ü N D E M :
 

SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Kasım/2021 Aylık Olağan Meclis Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler Müdürlüğü2021 yılı Ek Performans Programı ile Ek Bütçe konusunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2022 yılı için Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBaraj, Erenköy, Esentepe ve Fevzi Çakmak Mahallelerindeki 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış gecekondusu olan ve Yapı Kayıt Belgesi bulunan 7 kişiye tapu verilmesi konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Şelale, Ahatlı, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir, Habibler ve Demirel Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇamlıbel ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 3 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 1914 ada batısındaki otopark alanında trafo yeri ayrılması ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi 26823 ada 1 parselde bulunan halk eğitim merkezi alanı ile Baraj Mahallesi 26896 ada 1 parselde bulunan ilköğretim okulu alanının çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaraj Mahallesi 26836 ada çevresinde düzenleme yapılarak belediye hizmet alanı ve pazar alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüBeşkonaklılar Mahallesi 26966, 26967, 26990, 29355, 29356 adalar ve çevresinde yer alan pazar alanı, sosyal tesis alanı, ibadet alanı, park, otopark ve yollarda düzenleme yapılması ve Sağlık Tesisi alanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10129 ada 5 parselde bulunan teknik altyapı alanının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 9422 ada 1 parsel ve çevresinin belediye hizmet alanı, trafo ve otopark alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 1201 ada 2 parsel kuzeyindeki park ve otopark alanının, belediye hizmet alanı, park ve otopark olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi 27345 ada ve çevresindeki cami alanı ve parkların, pazar yeri ve park alanı olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi güneydoğu kesiminde, emsal uyumsuzluklarının giderilerek B-0.75 plan kararının getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi 1145 ada kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 29032 ada 13 parselin özel yurt alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi 25155 ada 15 ve 16 parselin tevhit edilebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27137 ada 1 parsele İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüDuacı Mahallesi 8247 ada 13 parselin konut alanı olan plan işlevine İBZT (İsteğe Bağlı Zemin Ticaret) hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 254 ada 7 parsel güneyi park alanında, 1565 ada batısı park alanında ve Demirel Mahallesi 3374 ada kuzeyi çocuk bahçesinde trafo yeri ayrılmasına yönelik plan değişikliği konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta ve Sinan Mahalleleri park ve otopark alanlarının düzenlenmesi amaçlı imar planı revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüGaziler Mahallesi 154 ada 1 parselde bulunan 72 m² büyüklüğündeki trafo alanının 90 m² olacak şekilde büyütülerek, yerinin kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
 

Tüm Meclis Gündemlerini Göster

                                 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
           
             
Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi (29030 ada 1 parsel) No:8’deki Balık Pazarı içerisinde bulunan ve aşağıda liste halinde Balık Restaurant No’su, Metrekaresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve Saati belirlenen 7 adet Balık Restaurant, 10 (on) yıllığına,  
 

S. NO  BALIK RESTAURANT NOBALIK RESTAURANT M2MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ              TEMİNAT BEDELİ  İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1 
1
129,12m² Kapalı 78 m² Açık 2.000,00-TL+KDV24.000,00-TL16.12.202114.00
2 
2
89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL16.12.202114.15
3 
3
 89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL16.12.202114.30
4 
4
 129,12m² Kapalı 78m² Açık 1.500,00-TL+KDV18.000,00-TL 16.12.202114.45
       
5 
5
129,12m² Kapalı 78m² Açık 1.500,00-TL+KDV18.000,00-TL 16.12.202115.00
6 
6
89m² Kapalı 93m² Açık 1.000,00-TL+KDV12.000,00-TL 16.12.202115.15
7 
7
 218,12m² Kapalı 171m² Açık 3.000,00-TL+KDV36.000,00-TL 16.12.202115.30
 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.
 
            GERÇEK KİŞİLERDEN;
 
Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
Kimlik Fotokopisi,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.) 
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya iş deneyim belgesi sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
  
                 TÜZEL KİŞİLERDEN;
 
Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
2021 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)   
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,   
Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,
İhale İlanının yayınlandığı tarihten geriye doğru en az 5 (beş) yıllık Balık Restaurant işlettiğine dair iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya iş deneyim belgesi sunulması zorunludur. (Vergi Dairesinden faal olduğuna dair belge)
 
                                                                       
           İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
 
           İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 15.12.2021 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
 
Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:
1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                    : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası        : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bld.gov.tr
f) İlgili personel         : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası
 
 
2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun  69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  19/10/2021 tarih ve 6085 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu)  09/12/2021  -   14/12/2021  tarihlerinde  listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun;  ilk kırk bir (41)  ihale 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ,  42. inci  İhale 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü  ile satılacaktır.
 
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
 
                                              İHALE TARİHİ: ..09../12/2021 
(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


İHALE TARİHİ: ..14../12/2021 
(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


İHALE TARİHİ: ..14../12/2021
(Bu parselin satışı  36. Madde uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.)


3 - İhaleye Katılabilme şartları:
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a - Gerçek Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
b - Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,
- İmza sirküsü.
- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
                İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.
 
İhale bedelinin tamamı  ile ihale masrafları  peşin olarak tebliğ  tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödenecektir.
 
5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL karşılığında satın alabilirler.
6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu


 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz