• facebook
  • twitter
-A | A+

Faydalanılacak Kanun ve Yönetmelikler

                  Kepez Belediyesi görev, yetki ve imtiyazlarını kullanırken esas aldığı almaları birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bu çerçevede değerlendirilen Kanun ve Yönetmelikler aşağıdaki listelerde gösterilmiştir.
Kanunlar
Sıra
No
Doküman NoDokümanın AdıTarihiDeğişiklik
No
Değişiklik
Tarihi
1237Taşıt Kanunu12.01.1961  
2394Hafta Tatili Hakkında Kanun02.01.1924485406.05.2003
572808.02.2008
3442Köy Kanunu18.03.1924336720.05.1987
4634Kat Mülkiyeti Kanunu23.06.1965281413.04.1983
571114.11.2007
5657Devlet Memurları Kanunu14.07.1965611113.02.2011
6775Gecekondu Kanunu30.07.1966560928.03.2007
572808.02.2008
579306.08.2008
7818Borçlar Kanunu08.12.2001539915.07.2005
8832Sayıştay Kanunu27.02.1967608503.12.2010
91319Emlak Vergisi Kanunu11.08.1970475109.04.2002
101593Umumi Hıfzısıhha Kanunu06.05.1930517905.06.2004
572808.02.2008
112004İcra ve İflas Kanunu19.06.1932535801.06.2005
122464Belediye Gelirleri Kanunu29.05.1981444414.08.1999
132644Tapu Kanunu29.12.1934544407.01.2006
142821Sendikalar Kanunu05.05.1983  
152822Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu07.05.1983  
162863Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu23.07.1983522627.07.2004
172872Çevre Kanunu09.08.1983549113.05.2006
182886Devlet İhale Kanunu08.09.1983473404.01.2002
 581220.11.2008
192985Toplu Konut Kanunu17.03.1984527308.12.2004
202942Kamulaştırma Kanunu04.11.1983465005.05.2001
212946Kamu Konutları Kanunu11.11.1983  
222972Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun18.01.1984  
232981İmar Affı Kanunu24.02.1984500617.12.2003
243071Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun01.11.1984477802.01.2003
253194İmar Kanunu09.05.1985500617.12.2003
263213Maden Kanunu04.06.1985517705.06.2004
599524.06.2010
273285Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu08.05.1986507422.01.2004
283516Ölçüler ve Ayar Kanunu21.1.1989  
293572İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunu14.06.1989  
303628Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu19.04.1990  
313723Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun08.05.1991  
323998Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun09.06.1994  
334077Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun23.02.1995482206.03.2003
344342Mera Kanunu25.02.1998  
354688Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu25.6.2001519806.07.2004
364708Yapı Denetimi Hakkında Kanun29.06.2001  
374735Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu05.01.2002581205.03.2009
384904Türkiye İş Kurumu Kanunu25.06.2003  
394958Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu29.07.2003  
404982Bilgi Edinme Hakkı Kanunu09.10.2003  
415018Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu24.12.2003543622.12.2005
425179Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair K.H.K.’ nin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun27.05.2004599611.06.2010
435187Basın Kanunu09.06.2004  
445199Hayvanları Koruma Kanunu24.06.2004  
455216Büyükşehir Belediyesi Kanunu10.07.2004539013.07.2005
465237Türk Ceza Kanunu01.06.2005537729.06.2005
475253Dernekler Kanunu04.11.2004  
485302İl Özel İdaresi Kanunu22.02.2005  
495326Kabahatler Kanunu30.03.2005556006.12.2006
621731.03.2011
505393Belediye Kanunu13.07.2005  
515434Emekli Sandığı Kanunu08.06.1949456717.05.2000
482716.03.2003
483903.04.2003
491915.07.2003
525502Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu16.05.2006  
536183Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkında Kanun
28.07.1953547908.04.2006
546245Harcırah Kanunu10.02.1954533521.04.2005
55636013 İlde B. Şehir Belediyesi 26 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun12.11.2012  
566570Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun27.05.1955453118.02.2000
576762Türk Ticaret Kanunu20.06.1956513620.04.2004
587201Tebligat Kanunu11.02.1959482927.03.2003
597269Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun15.05.1959  
604123Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin hizmetlerin yürütülmesine dair kanun23.07.1995  
 
 
 
 
Yönetmelikler
Sıra
No
Doküman NoDokümanın AdıTarihiDeğişiklik
No
Değişiklik
Tarihi
17/6913Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği27.07.19731565511.12.2009
28/5336Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik17.09.19821028613.01.1986
913804.07.2005
382/5105Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik16.07.1982204807.08.1991
345910.12.2001
48/5743Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik28.11.1982183705.05.2011
583/6525Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik19.04.19831370926.05.2008
691/2268Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği14.09.1991143710.02.2011
799/12647Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik15.03.199919201.03.2010
823952İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmelerdeki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik02.02.20002727804.07.2009
97754Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik20.08.2004219222.08.2011
1012428775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği17.10.19662462226.12.2001
11174352464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik21.08.1981  
1220814Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği14.03.19912473625.04.2002
2577705.04.2005
1324777Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği06.06.20022531816.12.2003
2693917.07.2008
2790514.03.2011
1425353Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği21.01.20042695230.07.2008
2753730.03.2010
1525791Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği19.04.20052753730.03.2010
1626562Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği24.06.20072803524.08.2011
1725406Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği18.03.20042753326.03.2010
1822990Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik15.05.19972322206.01.1998
1918916Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik02.11.19852380402.09.1999
2434517.03.2001
2790009.04.2011
20199103194 sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik25.08.19982771429.09.2010
2121624Otopark Yönetmeliği01.07.1993  
2226490Belediye Zabıta Yönetmeliği11.04.2007  
2322000Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği24.07.19942744931.12.2009
2420522Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği18.05.19902640011.01.2007
259207İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik14.07.20051188213.04.2007
67125.07.2010
190003.07.2011
26748Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik10.08.1990205.02.2010
2723419Mera Yönetmeliği31.07.19982785725.02.2011
2824491Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği12.08.20012730531.07.2009
2798101.07.2011
2924968Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği19.12.2002  
3024968Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 
19.12.2002  
3124968Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik19.12.20022585322.06.2005
2727703.07.2009
3224968Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği19.12.20022715904.03.2009
3325226Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği11.09.20032609226.02.2006
2715904.03.2009
3425226Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği11.09.20032715904.03.2009
2751104.03.2010
2799616.07.2011
3525226Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği11.09.20032715904.03.2009
2745810.01.2010
2799616.07.2011
3625226Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği11.09.20032715904.03.2009
2799616.07.2011
377189Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik19.04.2004958531.01.2005
3826040Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik31.12.2005  
3926040İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar31.12.2005  
409912Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik30.12.2005  
419913Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik30.12.2005  
429972Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik06.01.2006  
4326104Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği10.03.2006  
4426111Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik17.03.2006  
4526150Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği26.04.2006  
4626179Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik26.05.2006  
4710654İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik26.06.2006  
4810656Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik03.07.2006  
4910970Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik13.09.2006  
5026315Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlarına Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik10.10.2006  
5111058Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik27.09.2006  
5211545Taşınır Mal Yönetmeliği28.12.200650404.05.2010
5326624Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği25.08.2007  
5426713Avrupa Birliği ve Ulusular Arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik27.11.2007  
5513838Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği22.02.19892716914.03.2009
5626166Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği12.05.2006  
5726614Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği15.08.20072807707.10.2011
589864Belediye Tahsilat Yönetmeliği21.03.1958  
5925951Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik29.09.2005  
6025961Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği09.10.2005  
6126313Kent Konseyi Yönetmeliği08.10.2006  
6226442Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik22.02.2007  
634390Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik12.06.20021293727.11.2007
6426927Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik05.07.20082728915.07.2009
 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz