• facebook
  • twitter
-A | A+

01/10/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2019 Salı günü saat 14.00’de Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.

G Ü N D E M
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı Performans Programı Tasarısının görüşülmesi.
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediyemiz 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin (a) bendine istinaden yol harcamalarına katılım payının alınıp alınmayacağı konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüSağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Diyetisyen ve Psikoloji Poliklinikleri açılmasından dolayı 2019 yılı Gelir Tarifesine ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Göksu, Hüsnü Karakaş ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDüden Çayı Sit alanı içerisinde kalan 3 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Gazi, Sütçüler, Habibler ve Kuzeyyaka Mahallelerinde 13 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKirişçiler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 1596 kadastro parseli ve çevresindeki konut alanları, pazar alanı, park alanı, otopark ve kültürel tesis alanının, orman alanı sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Demirel Mahallesi 2070 ve 1990 numaralı sokaklara cepheli konut parsellerine isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 112 ada 3 parselde bulunan konut parseline isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Esentepe Mahallesi 3455 ada 6 ve 15 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 5121 ada 25  parselde yer alan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka, Fevzi Çakmak ve Duacı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Serbest Bölge-Antalya DGKÇS (Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali) Enerji İletim Hattının plana işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi 6668 ada 3 ve 4  parselin tevhidine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda, talep sahibinin 17.09.2019 tarihli dilekçesi ile dosyanın Meclisten çekilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi sınırları içerisinde 6455 numaralı sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan SÖNMEZ” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi sınırları içerisinde 1863 ada 1 parselde bulunan konut parseline, isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım hakkı eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28571 ada çevresinde, Antalya 3. İdare Mahkemesi ile Antalya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz