• facebook
  • twitter
-A | A+

07/10/2019 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi


                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
             5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EKİM ayı olağan toplantısı II. birleşimi, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/10/2019 tarihi Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
             İlan olunur.
 
G Ü N D E M :           
                                                                                                                                     
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri
Müdürlüğü
Yoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 175 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kepez Belediyesi 2020 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 176 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2020 yılı Bütçesi, Gelir Tarifesi, Kadro Cetvelleri ve Bütçe Kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 177 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin (a) bendine istinaden yol harcamalarına katılım payının alınıp alınmayacağına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 192 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde 28571 ada çevresinde, Antalya 3. İdare Mahkemesi ile Antalya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 29017 ve 148 adalar çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz