• facebook
  • twitter
-A | A+

03/02/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Şubat/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/02/2020 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Ocak/2020) görüşülmesi ve oylanması.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.
4İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüII Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli’nin görüşülmesi.
5Mali Hizmetler MüdürlüğüMülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2’deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkânın önünde bulunan Kafeteryanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGüneş Mahallesi 25040 ada 1 parselin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı ile tahsisinin yapılması hakkında Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Habibler ve Göçerler Mahallelerinde 24 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞelale, Esentepe ve Odabaşı Mahallelerinde bulunan 6 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Altıayak, Varsak Demirel ve Gazi Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBaraj ve Çankaya Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 1833 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Konut alanından Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunda dosyanın meclisten çekilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hurdacılar Sitesine ait plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25523 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan Cami alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesi sınırları içerisinde 27369 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan Meslek Lisesi alanında Anaokulu alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 5 parsel numaralı kadastro parseli ve çevresinin orman alanı sınırına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9356 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma nizamının ikiz olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Bölgesinde ticaret ve toplu iş yerleri alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi sınırları içerisinde 28637 ada 1 ve 4 parsel numaralı taşınmazlarda yer alan Belediye hizmet alanı ve Sağlık tesisi alanında, resmi kurum alanı (PTT) ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde 2711 ada ve çevresini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi sınırları içerisinde 27724 ada 4 parselin kuzeyinde kalan Cami alanı çevresi ve 27033 ada 1 numaralı parselin çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta  Mahallesi sınırları içerisinde 25107 ada ve çevresinde düzenleme yapılması ve İlkokul alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi sınırları içerisinde 883 ada 55 parsel numaralı taşınmazda bulunan Ortaokul alanında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26754, 26756 ve 26757 adalar ile çifte sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.

Toplantı Gündemine aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.

https://www.kepez-bld.gov.tr/uploads/meclis/126.pdf
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz