• facebook
  • twitter
-A | A+

06/11/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                               ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.11.2020 tarihi Cuma günü saat
14:30’da;
Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarında (Ekim/2020) maddi hata olup olmadığının görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinde ihtiyaç fazlası olan tertipten Park ve Bahçeler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Mali Hizmetler Müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda Toplam 4.000.000,00-TL aktarma yapılması konusunun görüşülmesi
4Park ve Bahçeler MüdürlüğüŞafak Mahallesi 4254 Sokağa Albay Reşit ÇİĞİLTEPE Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi 4300, 3709 ve 4325 nolu Sokaklara Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Zabıta MüdürlüğüBeşkonaklılar Mahallesi 4418 Sokak ile 4432 Sokak üzerinde kurulan Çarşamba Pazarının aynı mahallede bulunan ve imar planında Pazar yeri olarak belirtilen 2935 ada 1 parsele taşınması konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Duraliler Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi tespiti konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Şafak Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi tespiti konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Kızıllı Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi tespiti konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Sinan, Güneş, Çankaya, Duacı, Orta, Göksu, Aydoğmuş ve Düden Mahallelerinde 42 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Erenköy Mahallesi 3501 ada 26 parseldeki 169,00 m²’lik hisse üzerinde 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerine ait mahalle sınırlarının revize edilmesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Çankaya Mahallesi 27457 ada 1 parselin emsal değeri korunarak, kat yüksekliğinin en çok 7 kat olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ünsal Mahallesi 10746 ada 6 parselin isteğe bağlı zemin ticaret hakkına sahip olmasına yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Altıayak Mahallesi 1428 ada 1, 7 ve 8  parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Yükseliş Mahallesi 1716 ada 1 ve 20  parselin Özel Sağlık Tesisi alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Altınova Sinan Mahallesi 28565 ada 11 parselde bulunan Akaryakıt ve Servis İstasyonu imar adası sınırlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tansu Çiller Caddesine cepheli parsellere isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) getirilmesine yönelik hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Varsak Karşıyaka Mahallesi 206, 209 adalar ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve 2046 ada batısında Pazar alanı oluşturulmasına ilişkin hazırlanan imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ahatlı Mahallesi 8613 ada 2 parselde bulunan PTT alanının Belediye Hizmet alanına (BHA) dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Ünsal Mahallesi 10778 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Göksu Mahallesi 733 ada 18 parsel ile 7825 ada 1 parselin parselasyon sınırlarının plana işlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz