• facebook
  • twitter
-A | A+

05/01/2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Ocak/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.01.2021 tarihi Salı günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Aralık/2020) görüşülmesi ve oylanması
3Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçilmesi konusunun görüşülmesi
4Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, 2021 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
5İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz 2021 yılı için hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
6İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemizde 2021 yılı için tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
7İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüAntalya Kepez Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDuraliler, Kızıllı ve Şafak Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi tespiti ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDuacı, Gazi, Varsak-Karşıyaka, Çankaya, Fevzi Çakmak, Ünsal, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Göçerler, Sinan, Şelale, Habibler, Baraj, Göksu ve Zeytinlik Mahallelerindeki 68 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesinde 7 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel ve Altınova Sinan Mahallerindeki 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısında yer alan park, trafo ve yaya yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan 27797 ada 1 ve 2 no'lu parsellerin İlkokul alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6096 ada ve çevresinin İlkokul alanı oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27141 ada ve çevresindeki konut, park ve otopark alanı, 27230 ada kuzeyindeki park ve konut alanı, 27233 ada batısındaki konut alanı ve 27224 ada kuzeyindeki konut alanlarının düzenlenerek, 27141 ada batısında Pazar alanı planlanmasına  ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 939 ada ve 527 nolu kadastro parsellerinin bulunduğu alandaki Konut, Park ve Otopark alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 25384 ada 1 nolu parseldeki Konut alanı, çevresindeki orman alanı ve 28294 ada 1 nolu kadastro parseli üzerinde yer alan imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüEsentepe ve Göçerler Mahalleleri kesişiminde 22855, 25856 ve 25929 adalar ve çevresinde yer alan Konut alanı, Park alanları ve imar yollarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez İlçesi genelinde geçerli olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları ile ilgili İmar Komisyonu Raporu'nun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi 27576 ada 2 parselde bulunan Tek İndirici Merkezi Alanı'nın Resmi Kurum Alanına (Emniyet Hizmet Alanı) dönüştürülmesi ve çevresinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10170 ada 3 parsel numaralı taşınmazın doğusunda Trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10741 ada batısında yer alan park alanı içerisinde Regülatör alanı (Doğalgaz Bölge İstasyonu) ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüAydoğmuş Mahallesi sınırlarının batısında kalan alanda, zayiatı yasal sınırlara düşürülerek parselasyon çalışmalarına imkân sağlamaya yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 946 parsel ve çevresinin, zayiat oranının yasal sınırlarına çekilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz