• facebook
  • twitter
-A | A+

03.02.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                         ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Şubat/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.02.2021 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
     İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Ocak/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan Kararlarının görüşülmesi ve oylanması
3Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi (Demirel, Altınova ve Sinan) 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporlarının görüşülmesi
4Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi muhtelif mahallelerde bulunan (Varsak Karşıyaka, Şelale, Aktoprak, Aydoğmuş, Altıayak, Demirel, Yeni, Varsak Esentepe, Şafak, Ayanoğlu, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Odabaşı, Göçerler, Habibler, Baraj, Göksu ve Altınova Sinan) 98 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi Erenköy (Kütükçü) Mahallesi 6646 ada 4 parsel sayılı taşınmazdaki 29.392,80-TL'nin Belediyemize iadesi konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKepez İlçesi Baraj Mahallesindeki 26824 ada 4 parselin 25 (yirmi beş) yıl süre ile Gençlik ve Spor Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüAydoğmuş Mahallesi sınırları içerisinde, orman ve batı çevre yoluna cephe olan kısımlardaki konut, orman ve park alanlarında parselasyon çalışmalarına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parselin ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Depolanması, İşlenmesi, Paketlenmesi, Şişelenmesi Tesisi’ olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10741 ada batısında yer alan ‘Park Alanı’ içerisinde ‘Regülatör Alanı (Doğalgaz Bölge İstasyonu)’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10170 ada 3 parselin doğusunda bulunan alanda ‘Trafo Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi 27576 ada 2 parselin ‘TEK İndirici Merkezi Alanı’ olan plan işlevinin ‘Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)’ olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya ve Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7307 ada ve çevresinin, Nato-Boru Hattına göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27544 ada kuzeyi Park Alanı ile 27502 ada 1 parselde yer alan Sağlık Tesisi Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 26083 ada kuzeyi Park Alanı içerisinde ‘Trafo Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 1864 ada 9 parselde bulunan Konut Alanına İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi sınırları içerisinde Bölgesel Ticaret Alanı olarak planlı 27467 ada 1 parselin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Altıayak Mahallesi 2044 ada 1 parsel kuzeyinde bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27517 ada batısı Park Alanı ve kuzeyi Otopark Alanında Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1409, 1410, 1412 ile 1656 ve 1657 adalara yol genişliğine göre İsteğe Bağlı Ticaret (İBT)  ve Yüksek Zemin Ticaret (YZT) kararı getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüGülveren Mahallesi 2451 ve 2449 adalar arasında bulunan Park Alanı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11049 ada 1 parselin batısında bulunan Park Alanı içerisinde ‘Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde 8405 ada kuzeyi, 8382 ada batısı, 8369 ada doğusu ve 8372 ada doğusunda Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak ve Çankaya Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz