• facebook
  • twitter
-A | A+

03.03.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mart/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.03.2021 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
     İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Şubat/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemiz ile TÜBİTAK işbirliğinde kurulmakta olan Antalya Kepez Bilim Merkezi'ndeki çalışmaların tamamlanabilmesi için, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı Yasanın 75. maddesi (a) ve (b) fıkrası kapsamında, protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
4Park ve Bahçeler MüdürlüğüHabipler Mahallesi 5513 ve 5619 nolu sokağa 'Kerkük Caddesi' isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi konusunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz muhtelif mahallelerde bulunan (Varsak Karşıyaka, Şelale, Aktoprak, Aydoğmuş, Altıayak, Demirel, Yeni, Varsak Esentepe, Şafak, Ayanoğlu, Ünsal, Mehmet Akif Ersoy, Odabaşı, Göçerler, Habibler, Baraj, Göksu ve Altınova Sinan) 98 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporlarının görüşülmesi konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüErenköy (Kütükçü) Mahallesi 6646 ada 4 parsel sayılı taşınmazdaki 29.392,80-TL'nin Belediyemize iadesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi konusunun görüşülmesi
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltınova Orta (Koyunlar) Mahallesinde bulunan 25107 ada 1 nolu taşınmaz üzerinde Milli Eğitim Bakanlığınca Okul yapılmak şartıyla Kepez Belediyesine devir alınması konusunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 27610 ada 3 parselde, 5393 sayılı Kanunun 18.ve 69. maddeleri kapsamında arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel ve Göçerler Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz ve Maliye Hazinesi ile hisseli, imar planında konut alanında kalan 3 adet hissenin, Belediyemiz adına satın alınması ve devir işleminin takibi konusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi 27059 ada 1 parsel üzerine, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması talebine yönelik olarak, 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin, kuzey ve doğu cephelerden 5 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüGülveren Mahallesi 2451 ve 2449 adalar arasında bulunan Park alanı ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11049 ada 1 parsel batısında bulunan Park alanı içerisinde, ‘Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 26083 ada kuzeyinde bulunan Park alanı içerisinde, ‘Trafo Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Altıayak Mahallesi 2044 ada 1 parsel kuzeyinde bulunan park alanında, ‘Trafo Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 1864 ada 9 parselde, Konut alanı olarak planlı olan taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27467 ada 1 parselde, Bölgesel Ticaret alanı olarak planlı olan taşınmazın yapılaşma koşulunun, Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak ve Çankaya Mahalleleri sınırlarında kalan tabi zemin kotu ve yol kotu farklılıklarının giderilmesine yönelik hazırlanan, 02.10.2020 tarih 184 numaralı Kepez Belediye Meclisi Kararı ile uygun bulunup, 07.12.2020 tarih 865 numaralı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan, 17.12.2020-17.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve talep konusu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi 8405 ada kuzeyi, 8382 ada batısı, 8372, 8369 ada doğusunda, Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 27064 ada 1 parsel numaralı taşınmazın, İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım hakkına sahip olan konut alanından, 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olacak şekilde, TİA= 2574,6 m² ve Yençok=4 kat yapılaşma hakkına sahip Özel Yurt alanına ve TİA= 2125,8 m² ve Yençok=4 kat yapılaşma hakkına sahip Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya ve Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 7307 ada ve çevresinin, NATO Boru Hattına göre düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27544 ada kuzeyinde bulunan Park alanı ile 27502 ada 1 parselde yer alan Sağlık Tesisi alanında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞafak ve Ünsal Mahallelerinin bir kısmında, daha önce planları onaylanarak yürürlüğe giren ancak bölgede özellikle orman ile sınır olan alanlarda devam eden ve biten mahkemeler nedeniyle, orman sınırlarında bir belirsizlik ve imar uygulamasına dâhil edilemeyecek parsellerin olması nedeniyle, parselasyon planı yapılamamasından dolayı yenilenen orman sınırına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi, Masadağı Bölgesi sınırları içerisinde, +2,50 subasman kotunun altının iskân edilemez plan notunun bulunduğu bölgelerde; "+2,50 subasman kotunun altındaki alanları yine iskân ettirmemek, hiçbir şekilde ayrı bağımsız bölümlü konut kullanımı oluşturmamak ve bağlı olduğu bağımsız bölümlere konut içerisinden bağlantı yapılmamak kaydı ile tercih edilen bağımsız bölüm veya bölümlere eklenti olarak depo veya depolar yapılabilir" plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan notlarına eklenmesi konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde, daha önceki yıllarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tamamlanmış ve parselasyon planları tapuya tescil edilmiş olan Kındıra olarak adlandırılan bölgede altlık oluşturmak amacıyla imar plan paftalarında kalan yaklaşık 3,7102 hektarlık bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi, imar planının hayata geçirilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığından Kamu Yararı Kararının alınması yönünde Belediyemizce başvuru yapılması hakkında karar alınması konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 6714 ada 16 parselin güneyindeki park ve çocuk bahçesinde yer alan Trafo alanının, park ve çocuk bahçesinin güney doğusuna taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz