• facebook
  • twitter
-A | A+

01.04.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Nisan/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.04.2021 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Mart/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemiz Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oylama)
4Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemiz Meclis Divan Kâtipliğine, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oylama)
5Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Encümen Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oylama)
6Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
7Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
8Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
9Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
10Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Kentsel Gereksinimler Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
11Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine, bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
12Yazı İşleri MüdürlüğüBelediye Meclisi Esnaf Sicil Takip Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
13Mali Hizmetler Müdürlüğü2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi
14Mali Hizmetler Müdürlüğü2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması
15Mali Hizmetler MüdürlüğüSağlık İşleri Müdürlüğüne ait Gelir Tarifesinde değişiklik konusunun görüşülmesi
16Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü‘Kepez Belediyesi Altın Nota Beste Yarışması Yönetmeliği’ konusunun görüşülmesi
17Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak ve Yeniemek Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporlarının görüşülmesi
18Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel ve Göçerler Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporlarının görüşülmesi
19Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltınova Orta (Koyunlar) Mahallesi 25107 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca Okul yapılmak şartıyla Kepez Belediyesine devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporlarının görüşülmesi
20Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGöçerler Mahallesinde 3 adet kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
21Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAyanoğlu, Gazi, Şelale, Fevzi Çakmak, Altıayak, Demirel, Kütükçü, Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir, Göçerler ve Habibler Mahallelerinde bulunan 41 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
22Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde farklı mahallelerde, mülkiyeti belediyemize ait imar parselleri üzerinde, gecekondusu bulunan ve yapı kayıt belgesi alarak tapu başvurusunda bulunan 24 adet kişiye tapu verilmesi için, Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
23Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇamlıca Mahallesi 29325 ada 14 parsel numaralı taşınmazdaki 18.595,23 m²’lik Belediyemiz adına satın alınan hissenin, iade edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım MüdürlüğüKuzeyyaka Mahallesi 6714 ada 16 parsel numaralı taşınmazın güneyinde park ve trafo alanında hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27517 ada batısında bulunan park alanında ‘Trafo Alanı’ ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7183 ada 7 parsele Kütle Nizam yapılaşma koşulu getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 946 numaralı kadastro parseli üzerinde ve çevresinde yer alan Konut, Park, Eğitim ve Trafo alanlarının zayiat oranı yasal sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi Masadağı Bölgesi sınırları içerisinde, +2,50 subasman kotunun altının iskân edilemez plan notunun yeniden düzenlenmesi ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 10703 ada 1 parsel ile 27778 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde 10703 ada 1 parselin Yurt alanı, 27778 ada 1 parselin Kapalı Spor Tesisi ve Yurt alanı olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 3436 ada 10 parsel nolu taşınmazın 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin, 5 metre olarak düzenlenmesine 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi güney-doğu bölgesinde kalan bölgede uyuşmazlıkların giderilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz