• facebook
  • twitter
-A | A+

03.06.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Haziran/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.06.2021 tarihi Perşembe günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.
 
G Ü N D E M : 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Mayıs/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Park ve Bahçeler MüdürlüğüKültür Mahallesi 3805 Sokak üzerinde Belediyemiz tarafından yapılan aydınlatma yenileme çalışmasının Genel Aydınlatma Kapsamına alınması için, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Belediyemiz arasında, protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
4Park ve Bahçeler MüdürlüğüBelediyemizce ekimi yapılan buğdayın hasat edilmesi ile elde edilecek unların ekmek yapımında kullanılması ve Kepez İlçesi sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Belediyemizin denetim ve kontrolü altında dağıtılması için Belediyemiz ile Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı arasında, protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
5Fen İşleri MüdürlüğüKepez ilçesi sınırları içindeki imar yollarında, gerçekleştirilecek olan doğal gaz yatırımları ve bakım onarım işlerinin yapımı ile ilgili olarak Enerya Antalya Gaz Dağıtım Anonim Şirketi ile protokol imzalamak üzere Kepez Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltınova Orta Mahallede bulunan ve imar planında okul alanı olarak planlanan 25107 ada 1 parsel ile ilgili tashih kararı alınması konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz muhtelif mahallelerde (Habibler, Fatih, Kepez, Göçerler, Esentepe, Erenköy, Kanal, Çamlıbel) kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
8Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan 34 adet kişiye tapu verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak ve Demirel Mahallelerinde bulunan 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGazi, Yükseliş, Kuzeyyaka, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Baraj, Göksu ve Sütçüler Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKütükçü Mahallesindeki 8329 ada 1 parsel üzerinde yirmibeş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi, 108 ada batısı park alanında, Ayanoğlu Mahallesi 265 ada doğusu park alanında, Aydoğmuş Mahallesi 470 ada güneyi park alanında, Altınova Orta Mahalle 25124 ada kuzeyi park alanında, Göçerler Mahallesi 26052 ada batısı park alanında, Hüsnü Karakaş Mahallesi 26804 ada kuzeyi park alanında, Kültür Mahallesi 27813 ada doğusu park alanında, Trafo Alanı ve Baraj Mahallesi 26877 ada güneyi park alanında BHA ve Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüMehmet Akif Ersoy Mahallesi, 11005 ada 17 nolu parselde yer alan Pazar Alanına ilişkin; Yençok:2 kat ibaresi ile birlikte, yapı yaklaşma mesafelerinin doğu cephede 5 metre olarak değiştirilmeden bırakılarak, diğer cephelerden kaldırılmasına yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi, 1435 ada, 3 parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, 1435 ada 4 parselde bulunan İlköğretim Alanı ile birleştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış, Çankaya, Duacı, Erenköy, Esentepe, Fatih, Fevzi Çakmak, Göçerler, Kazım Karabekir ve Yavuz Selim Mahallelerinin sınırlarının; imar uygulaması sonucu yeni oluşan imar adalarının, mahalle sınırlarının ortasında kalması nedeniyle, tapu tescili aşamasında ortaya çıkacak olan sorunların giderilmesine yönelik olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde 10036 ada 11 parselde bulunan İlkokul Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi 7220 ada 3 parselde bulunan Pazar Alanının düzenlenmesi ve 7220 ada 4 parselde bulunan Trafo Alanının ve 6808 ada kuzeyi Park Alanına taşınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta ve Sinan Mahalleleri, 28542 ada doğusundaki otopark, 28544 ada kuzeyindeki otopark, 28590 adadaki park, 28591 adadaki toplu işyeri alanı, 28592 ada batısındaki park, 28559 ada güneyindeki otopark, 28561 ada batısındaki park, 28567 ada doğusundaki park ve otopark, 12169 ada ve çevresindeki park ve otopark ile 28594 ada batısındaki park alanında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana uygun olacak şekilde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz