• facebook
  • twitter
-A | A+

01.07.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2021 tarihi Perşembe günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Haziran/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüKepez Belediye Meclisinin 16.10.2006 tarih ve 2006/148 sayılı Meclis kararı ile ihdas edilen ve Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 5. derece Memur kadrosunun kaldırılarak, 3. derece Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri kadrosu ile Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 2014/206 sayılı Meclis kararı ile ihdas edilen ve Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 4. derece Kütüphane Müdürü kadrosunun kaldırılarak, 1. derece Kütüphane ve Müzeler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi
4İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‘Antalya Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ konusunun görüşülmesi
5Mali Hizmetler MüdürlüğüAtatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:157'de bulunan Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
6Zabıta MüdürlüğüMehmet Akif Ersoy Mahallesi 11005 ada 17 parselde bulunan açık pazar yerine, şartlı bağış yoluyla S.S. Kepez Pazarcılar İşletme Kooperatifi tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
7Zabıta MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 29038 ada 10 parselde bulunan açık pazar yerine, şartlı bağış yoluyla S.S. Aksu Pazarcılar İşletme Kooperatifi tarafından imar planındaki pazar alanına taşınarak Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
8Zabıta MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 29913 ada 1 parselde bulunan açık pazar yerine, şartlı bağış yoluyla S.S. Kepez Pazarcılar İşletme Kooperatifi tarafından Kapalı Semt Pazarı yapılması konusunun görüşülmesi
9Park ve Bahçeler MüdürlüğüAkdeniz Üniversitesi ile Belediyemiz iş birliğinde üretilecek olan elektrikli araç ile ilgili, Belediyemiz ve Akdeniz Üniversitesi arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüGazi, Yükseliş, Kuzeyyaka, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Baraj, Sütçüler ve Göksu Mahallelerinde bulunan 10 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 8329 ada 1 parsel üzerinde yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına irtifak hakkı kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÇamlıbel, Gazi ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde 5 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
13Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAyanoğlu, Çamlıbel, Mehmet Akif Ersoy, Esentepe, Altınova Sinan ve Habibler Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10036 ada 11 parselde bulunan İlkokul alanının 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi 7220 ada 3 parseldeki Pazar alanının sınırlarının düzenlemesi ve 7220 ada 4 parseldeki Trafo alanının 6808 ada kuzeyindeki park ve çocuk bahçesi alanına taşınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 3184 ada 3 ve 6 parselin tevhit edilmesine imkan sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta ve Sinan Mahalleleri 28542 ada doğusundaki otopark, 28544 ada kuzeyindeki otopark, 28590 adadaki park, 28591 adadaki toplu işyeri alanı, 28592 ada batısındaki park, 28559 ada güneyindeki otopark, 28561 ada batısındaki park, 28567 ada doğusundaki park ve otopark, 12169 ada ve çevresindeki park ve otopark ile 28594 ada batısındaki park alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10033 ada 15 parselde bulunan Camii alanı ile batısında bulunan imar yolu ve park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parselde bulunan Sağlık alanının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüAydoğmuş Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz konusunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25508 ada güneyinde bulunan 20 m. genişliğindeki taşıt yolunun 35 m. genişliğindeki taşıt yoluna; 20 m. genişliğindeki taşıt yolu ile bağlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz