• facebook
  • twitter
-A | A+

02.09.2021 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2021 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.09.2021 tarihi Perşembe günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüAçılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Temmuz/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler Müdürlüğü2021 Mali Yılı Performans Esaslı Ek Bütçe konusunun görüşülmesi
4Mali Hizmetler MüdürlüğüTasarrufu Belediyemize ait Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı No:157'de bulunan Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde 4 kişiye arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKanal Mahallesi 7102 ada 7 parsel sayılı taşınmaz 2018 yılında ihale yöntemi ile Belediyemiz tarafından ihale edilmiş olup, bedeli alınan ancak tapu devri yapılmadan 3. kişilere satışı yapılan 7102 ada 7 parsele karşılık 25011 ada 1 nolu parselin devir edilip edilmeyeceği konusunun görüşülmesi
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parselde bulunan Sağlık Tesisi alanının, yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre bırakılarak plan üzerine yapı kütlesi işlenmesi ve Y=5 kat yapı yüksekliğinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 10033 ada 15 parselde yer alan Camii alanı ve batısında bulunan imar yolu ile park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöçerler Mahallesi 25508 ada güneyinde bulunan 20 metre genişliğindeki taşıt yolunun Bölge Hastanesine erişilebilirliğin sağlanması amacıyla, 35 metre genişliğindeki taşıt yoluna bağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Aydoğmuş Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2021 tarih 281 numaralı Kararı ile onaylanarak 26.04.2021 - 08.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7178 ada 18 parsel numaralı Konut alanı olarak planlı olan taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi 27288 ada çevresi ve 10028 ada güneyinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10732 ila 10736 adalarda bulunan konut alanlarında emsal değeri değiştirilmeden kat sınırlaması (KS) yapılaşma koşulu getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüGazi Mahallesi 27122 ve 27112 adalar ve çevresinin düzenlenmesi, bu alanda Aile Sağlığı Merkezi (ASM) oluşturulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka Mahallesi 27830 ada 36 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT), 35 ve 49 parsellere İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7196 ada 3 parseldeki Merkezi İş Alanı (MİA) olarak planlı taşınmazın, Otel Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz