• facebook
  • twitter
-A | A+

02/03/2015 Tarihli Meclis Gündemi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği ve Belediye Başkanımızın yazılı çağrısı ile;Kepez Belediye Meclisimiz aşağıda yazılı toplantı gündem konularını  Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda görüşecektir.
Söz konusu MART/2015 ayı Belediye Meclisi olağan toplantısının 02/03/2015 Pazartesi günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırılmıştır. İlan olunur.
 
 
 G Ü N D E M       :   
   
                                                                                                        
1. Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Disiplin Amirleri Yönetmeliğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi konulu; 24/02/2015 tarih ve 492 sayılı yazısı.

3. Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması konulu; 18/02/2015 tarih ve 450 sayılı yazısı.

4. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duacı,Fabrikalar,Ünsal (Duraliler), Varsak-Karşıyaka (Varsak), Avnitolunay (Duraliler) ve Menderes mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi konulu; 24/02/2015 gün ve 968 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Kepez Belediyesi sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde bulunan Belediyemize ait bazı taşınmazların hisse satışı işlemlerinde kullanılması konusunda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine Yetki verilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki;25/02/2015 gün ve 969 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Varsak Bölgesi Menderes,Esentepe,Altıayak,Şelale ve Zeytinlik Mahallerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan alanda İmar planları kapsamındaki uyumsuzlukların ve yapılaşmaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 25/02/2015 tarih ve 158 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 26773 ada 3 nolu parselde bulunan akaryakıt LPG satış ve servis istasyonuna ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 25/02/2015 tarih ve 147 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8721 ada 5 parseldeki Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 25/02/2015 tarih ve 148 sayılı yazısı.

9. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Başköy Akkale Mevkii 28430 ada 33 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; 25/02/2015 tarih ve 149 sayılı yazısı.

10. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Kepez Mahallesi 27712-27713 ve 27714  adalara ilişkin imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılmış olan itirazların görüşülmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu; 25/02/2015 tarih ve 150 sayılı yazısı.

11. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesi 581 ada 1 ve 2 parselin tevhidine ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu konulu; 25/02/2015 tarih ve 151 sayılı yazısı.

12. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Kent Merkezi olarak planlı alana ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu konulu; 25/02/2015 tarih ve 152 sayılı yazısı.

13. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi 10760 ada 1 parsele yüksek zemin kat ticaret hakkı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 25/02/2015 tarih ve 153 sayılı yazısı.

14. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Odabaşı Mevkii 119 ada 1 parsele zemin kat ticaret hakkı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 25/02/2015 tarih ve 154 sayılı yazısı.

15. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 10128 ada 10 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 25/02/2015 tarih ve 155 sayılı yazısı.

16. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle 25112 ada 6 parsele zemin ticaret hakkı verilmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 25/02/2015 tarih ve 156 sayılı yazısı.

17. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 3494 ada 17 ve 18 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 25/02/2015 tarih ve 157 sayılı yazısı.
 
  
          Av. Hakan TÜTÜNCÜ
              Belediye Başkanı
 
                                                                                                                                 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz