• facebook
  • twitter
-A | A+

02/04/2015 Tarihli Meclis Gündemi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21.maddeleri gereği ve Belediye Başkanımızın yazılı çağrısı ile Kepez Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem konularını görüşmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda NİSAN/2015 ayı olağan toplantısını 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’de yapacaktır.
      
 
G Ü N D E M       :   
                                                                                                           
1. Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesine göre; gizli oy usulü ile 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 591 sayılı yazısı.

3. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; açık (işari) oy usulü ile Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 592 sayılı yazısı.

4. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; açık (işari) oy usulü ile İmar Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 593 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; açık (işari) oy usulü ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 594 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; açık (işari) oy usulü ile İsim Tespit Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 595 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşası, görev, yetki ve tasarrufundaki alanlar açısından işlem yapılabilmesi konusunda Kentsel Gereksinimler Komisyonu oluşturulması ve  açık (işari) oy usulü ile Kentsel Gereksinimler Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, 19/03/2015 gün ve 596 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün, Dokuma Projesi Çalışma Grubu raporunun sonuçlanmamasından dolayı Nisan/2015 Olağan Meclis Toplantısında görüşülmesi gerekirken konunun Mayıs/2015 Olağan Meclis Toplantısına ertelenmesi hususundaki, 26/03/2015 gün ve 644 sayılı yazısı.

9. Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Tarihi Kentler Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendine göre üye olunmasına ve Birlik Meclisinde temsil edilmek üzere 1 asil 1 yedek üye seçimi hususundaki, 11/03/2015 gün ve 858 sayılı yazısı.

10. Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Kentsel Tasarım Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılması hususundaki, 25/03/2015 gün ve 997 sayılı yazısı.

11. Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Banka ATM’lerinin kent estetiği hem de güvenlik açısından belirlenecek yerlerde ve hazırlanacak tip projelere uygun tek çatı altında birleşmelerini sağlamak amacıyla 2886 sayılı Yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda 10 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendine göre kiraya verilmek üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususundaki, 26/03/2015 gün ve 1028 sayılı yazısı.

12. Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ilişkin Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, 27/03/2015 gün ve 1030 sayılı yazısı.
 
13. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duacı, Fabrikalar, Ünsal (Duraliler), Varsak-Karşıyaka (Varsak), Avnitolunay (Duraliler) ve Menderes mahallelerinde bulunan 8 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 18/03/2015 gün ve 1810 sayılı yazısı.

14. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Antalya İli Kepez İlçesi Ahatlı (Duraliler), Kazım Karabekir, Erenköy, Çamlıbel, Esentepe, Yavuz Selim (Göçerler-Kütükçü), Varsak Karşıyaka, Demirel (Varsak), Güneş (Zeytinköy), Düdenbaşı, Hüsnü Karakaş, M. Akif Ersoy, Habibler, Gazi ve Sütçüler (Sütçüler) Mahallesinde 29 kişiye arsa tahsisine ilişkin konulu; 25/03/2015 gün ve 2029 sayılı yazısı.

15. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Kuzeyyaka, Fevzi Çakmak, Baraj, Habibler, Hüsnükarakaş ve Beşkonaklar Mahallelerinde bulunan 12 adet taşınmazın değerlendirilmesi konulu; 18/03/2015 gün ve 1830 sayılı yazısı.

16. Kepez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Esentepe, Göçerler, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 177 adet taşınmazın değerlendirilmesi konulu; 18/03/2015 gün ve 1805 sayılı yazısı.

17. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 26770 ada 1-2 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 651 sayılı yazısı.

18. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 10053 ada 1-2-3-4-5 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 650 sayılı yazısı.

19. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8611 ada 7 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 648 sayılı yazısı.

20. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 10711 ada 4 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 652 sayılı yazısı.

21. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi 7167 ada 08 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 642 sayılı yazısı.

22. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesi 5400 ada 1-2-3-4-5-6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 647 sayılı yazısı.

23. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Kent Merkezi olarak planlı olan bölge ve ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 659 sayılı yazısı.

24. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle 25088 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 649 sayılı yazısı.

25. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Ünsal Mahallesi 10760 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 644 sayılı yazısı.

26. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Odabaşı Mevkii 119 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 645 sayılı yazısı.
 
27. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Altınova Orta Mahalle 25112 ada 6 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 646 sayılı yazısı.

28. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 3494 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; 26/03/2015 tarih ve 643 sayılı yazısı.

29. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 26462 ada yer alan belediye hizmet alanı, PTT ve park alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu konulu; 26/03/2015 tarih ve 653 sayılı yazısı.

30. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Çamlıbel Mahallesi 7596 ada 2 parselde yer alan kütüphane alanı ile doğusunda bulunan park alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu konulu; 26/03/2015 tarih ve 654 sayılı yazısı.

31. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi 25008 ada 27 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 26/03/2015 tarih ve 655 sayılı yazısı.

32. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 10707 21 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 26/03/2015 tarih ve 656 sayılı yazısı.

33. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 10170 ada 4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere yer ilişkin hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraz konulu; 26/03/2015 tarih ve 658 sayılı yazısı.

34. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Habibler Mahallesi 26650 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 26/03/2015 tarih ve 657 sayılı yazısı.

35. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 7307 ve 7308 adalara ilişkin hazırlanmış olan imar Planı revizyonu konulu; 26/03/2015 tarih ve 660 sayılı yazısı.

36. Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 3190 ada 2-3-4 Nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu; 26/03/2015 tarih ve 661 sayılı yazısı.

37. Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2014 yılı idari faaliyet raporunun görüşülmesi hususundaki, 17/03/2015 gün ve 907 sayılı yazısı.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz