• facebook
  • twitter
-A | A+

05/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                                  ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin NİSAN/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/04/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.          
 
G Ü N D E M : 
 
SIRA NOGELDİĞİ BİRİMTARİH -SAYI                                               KONU
1Yazı İşleri Müdürlüğü-Yoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
300
Belediyemiz Encümen Üyeliğine 1 yıl süreli gizli oy usulü ile 3 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
3Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
299
Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
4Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
297
Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
5Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
298
Belediye Meclisi Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
6Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
295
Belediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
7Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
296
Belediye Meclisi Kentsel Gereksinimler Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
8Yazı İşleri Müdürlüğü29-03-2018
301
Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan üye seçimi yapılması.
9Mali Hizmetler Müdürlüğü29-03-2018
1788
Belediyemiz 2017 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine dair hazırlanan Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Mali Hizmetler Müdürlüğü29-03-2018
1787
Belediyemiz 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
11İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü29-03-2018
683
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı görüşüne uygun olarak hazırlanan Belediyemiz “Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi.
12Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü29-03-2018
158
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen \"Engelli Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\" ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü29-03-2018
157
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışma Yönetmeliği\" ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Sağlık İşleri Müdürlüğü29-03-2018
112
Belediye Meclisimizce daha önce komisyona sevk edilen “Şefkat ve Huzurevi Yaşlı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2251
Ünsal Mahallesi Sanayi Gelişme Alanı içerisinde kalan 101 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2253
Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Çamlıbel, Esentepe ve Yenidoğan Mahallelerindeki 47 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2252
Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Habibler, Baraj, Sütçüler, Beşkonaklılar ve Göçerler Mahallelerindeki 23 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlak Müdürlüğü29-03-2018
2254
Göksu Mahallesinde bulunan eski Sütçüler tapulamalı 192 nolu parselin Kadastro Müdürlüğü arşivinde ilk tesis tapulama tespit tutanağına rastlanmadığı, tekrar ihya edilmesi gerektiği belirtilerek 3402 sayılı Kadastro Kanunu gereğince kadastro çalışmaları yapılacağı ve kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1067
Düdenbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 12183 ada 16 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1066
Altınova Sinan Mahallesi sınırları içerisinde, 25008 ada 27 (yeni 32) parselin yapı yaklaşma mesafelerinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1065
Barış Mahallesi sınırları içerisinde, 8427 ada 9 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1064
Altınova Orta Mahalle sınırları içerisinde, 11237 ada 17 ve 18 parsellerdeki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1069
Yeni Emek Mahallesi sınırları içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu yapılması konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1063
Kepez İlçesi Hastane ve Sütçüler Caddesindeki yapılar ve bahçe düzenlemelerine kriterler getirilmesi konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1062
Kepez İlçesi Hastane ve Sütçüler Caddesinde cephe bütünlüğünün sağlanması amacı ile yapılardaki zemin katların yüksekliklerinin tespiti konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1061
Barış, Çankaya, Esentepe, Yavuz Selim ve Kazım Karabekir Mahalleleri sınırları içerisinde, daha sağlıklı ve yaşanılabilir yapılaşma ve kentleşme oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1060
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde, daha sağlıklı ve yaşanılabilir yapılaşma ve kentleşme oluşturulabilmesi amacı ile hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1068
Kepez ve Santral Mahallelerinin sınırlarının yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1059
Kepez İlçesi genelinde demonte edilen enerji nakil hatları altında kalan alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1058
Erenköy Mahallesi sınırları içerisinde, 6641 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1057
Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 7002 ada doğusunda yeşil bandın ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1056
Menderes Mahallesi sınırları içerisinde, 28499 ada 4 parsel numaralı taşınmazın güneydeki yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1055
Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 7572 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlamaya yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1054
Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde, 7572 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1053
Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde pilon yerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konusunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1052
Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde, 2285 ada 1 ve 14 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişliği konusunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım Müdürlüğü29-03-2018
1051
Varsak Esentepe Mahallesi, 3455 ada 6 ve 15 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayan ve parsellere İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
    
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz