• facebook
  • twitter
-A | A+

02/05/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2018 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :                                                                                                                                           
 
1-Yoklama ve Açılış.
2-Meclis Divan Kâtipliğine gizli oylama usulü ile 1 adet asil üye seçimi konusunun görüşülmesi.
3-Belediye Meclisi İsim Tespit Komisyonu üyeliğine 1 yıl süreli işaretle oylama usulü ile 1 adet üye seçimi konusunun görüşülmesi.
4-Belediyemiz 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
5-Belediyemiz 2017 yılı Taşınır Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
6-Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23\'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²\'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC’nin 10 yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
7-İlçemizde muhtelif mahallelerde bulunan 12 adet kapalı Semt Pazar yerleri ile ilgili konunun görüşülmesi.
8-Karşıyaka, Kuzeyyaka, Kazım Karabekir, Habibler, Baraj, Sütçüler, Beşkonaklılar ve Göçerler Mahallelerindeki 23 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
9-Göksu Mahallesinde bulunan bazı taşınmazlarda Kadastro Müdürlüğünce yapılması planlanan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev alacak bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
10-Varsak Karşıyaka, Gazi, Şelale, Ayanoğlu, Demirel, Fevzi Çakmak, Yükseliş ve Duraliler Mahallelerindeki 43 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11-Fevzi Çakmak, Habibler ve Gazi Mahallelerindeki 53 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
12-Göçerler Mahallesinde hâlihazırda Göçerler Mezarlığı olarak kullanılan 25959 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 2.628,00 m²’lik hissenin,  Antalya Büyükşehir Belediyesine irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
13-Fevzi Çakmak ve Varsak Karşıyaka Mahalleleri sınırları içerisinde pilon yerinin imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılmış olan itiraz konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14-Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde 7572 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15-Varsak Menderes Mahallesi sınırları içerisinde 1547 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16-Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 2150 ada 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17-Esentepe Mahallesi 7572 ada 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlanacak şekilde hazırlanmış olan uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18-Erenköy Mahallesi 6641 ada 7 parselin yapılaşamamasından kaynaklı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19-Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 2285 ada 1 ve 14 parsel numaralı taşınmazların tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmış olan imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20-Teomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 10331 ada 11 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım hakkı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde 11009 ada 13 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz