• facebook
  • twitter
-A | A+

02/07/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.        
 
G Ü N D E M :   
 
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve Açılış.
2Özel Kalem Müdürlüğü28.06.2018-
106
Fatma Yaşar İNAL isimli vatandaşımız adına ruhsatlı 07 KP 258 plakalı 1964 model Volkswagen marka aracını Belediyemize hibe etmesi konusunun görüşülmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3162
Belediyemiz 2018 yılı Gelir Tarifesinin Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait bölümünde değişikliklerin yapılması konusunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler Müdürlüğü14.05.2018-
2544
Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak No:2\'deki Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve İdare Binada, Belediyemiz ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığı arasında ortak proje yapılabilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3160
Mülkiyeti Belediyemize ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2\'deki (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı içerisinde bulunan R14 nolu dükkânın ASAT Tahsilât Veznesi olarak kullanmak amacı ile tahsis yapılması konusunun görüşülmesi.
6Mali Hizmetler Müdürlüğü28.06.2018-
3161
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi No:23\'te (2443 ada 1 parsel ve 2446 ada 1 parsel) bulunan toplam 10.940,00 m²\'lik alan içerisinde bulunan 66 adet Dükkân, Çay Ocağı ve WC ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
744
Afrin Zeytindalı Harekâtında şehit olan hemşerimiz “Şehit Er Muhittin Talha Çalışkan” isminin İlçemiz Yenidoğan Mahallesi 3072 Sokak üzerinde bulunan parka verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler Müdürlüğü28.06.2018-
743
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, 24 Ocak 2001 tarihinde pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu şehit edilen “Ali Gaffar OKKAN” isminin Çankaya Mahallesi 6400-6426 Sokaklar kesişiminde bulunan parkımıza verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
322
\"Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri Yarışması\" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
10Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü06.06.2018-
323
\"Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması\" yönetmelik taslağı konusunun görüşülmesi.
11Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü28.06.2018-
349
Özgürlük Mahallesi 2264 Sokak No:21 adresinde (1373 Ada 20 Parsel) bulunan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile, Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi B Blok No:77/B adresinde (8603 Ada 1 Parsel) bulunan Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışı ile ilgili konunun görüşülmesi.
12Zabıta Müdürlüğü28.06.2018-
2125
İlçemizde bulunan 12 adet kapalı pazar yeri ile ilgili hazırlanan Esnaf Sicil Takip Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4186
Fevzi Çakmak, Gazi, Kütükçü, Kanal, Yavuz Selim, Güneş, Çankaya, Çamlıbel ve Esentepe Mahallelerindeki 157 adet şahsa Arsa Tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
14Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4183
Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan gecekondu hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan sanayi bölgelerinden nakledilecek gecekondu hak sahiplerine tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
15Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4188
Fevzi Çakmak Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
16Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4187
Kütükçü Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 5 adet bilirkişi belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
17Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4182
Hüsnükarakaş, Mehmet Akif Ersoy, Güneş, Gazi, Sütçüler, Habibler, Demirel, Şelale ve Altıayak Mahallelerindeki 73 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
18Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4181
Şelale, Habibler ve Baraj Mahallelerinde, Düden Çayının Kepez Belediyesi sınırları içerisinde kalan 7 adet gecekondu hak sahibine Belediyemiz mülkiyetinin bulunduğu taşınmazlardan tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
19Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4185
Ahatlı Mahallesi 27737 ada 5 nolu parselin satılması, kiraya verilmesi ya da Yap-İşlet-Devret modeli ile projelendirilerek işlemlerinin takip edilmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
20Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4189
Çankaya Mahallesin 27457 ada 1 parselin bölgemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize ait hissenin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümenince ihaleli satış yetkisi verilmesi ve Tapu devir işlemlerinde Kepez Belediye Başkanına ve Kepez Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
21Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü28.06.2018-
4184
Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan Belediyemize ait taşınmazların değerlendirilmesi için Bütçe kararnamesinde bulunan yetkiye istinaden, İhale muhammen bedeli KDV dâhil 1.000.000.00-TL üzerinde olan ihaleli satışlarda ödeme vadesi bir yılı geçmemek şartıyla ihale bedelinin 1/4 ü peşin kalan miktarın en fazla 4 er aylık periyotlar halinde ve vade farkı gözetmeksizin üç eşit taksitle ödenmesi hususunda, Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2009
Yenidoğan Mahallesi 7002 ada doğusundaki yeşil bandın ve yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2010
Teomanpaşa Mahallesi 10331 ada 11 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kararı getirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2011
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 11009 ada 13 parsele isteğe bağlı ticaret (İBT) kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2012
Başköy Mahallesi 28430 ada 33 parsel, 29176 ada 8-9-10 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2013
Fabrikalar, Yeşiltepe, Zafer, Atatürk, Yeni Emek, Mehmet Akif Ersoy, Güneş ve Beşkonaklılar Mahallelerinden geçen ve yerinden kaldırılmış olan enerji nakil hattının plan paftalarından da kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2020
Kültür Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ve 27428 ada 1 parselin yurt alanı olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2014
Yükseliş Mahallesi 1713, 1718 ve 1768 ada ve çevresinde bulunan Camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itiraz konusunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2015
Çankaya Mahallesi 27527 ada 12, 13, 14 parsellere İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2016
Çankaya Mahallesi 27544 ada 1 parsel ve 27545 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda bulunan Ticaret Alanlarının tek ada olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
31Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2017
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504 ve 10506 adaların düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
32Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2018
Demirgül (Eski Düdenbaşı) Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
33Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2019
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
34Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2021
Ahatlı Mahallesi 8722 ada 8 numaralı parselde bulunan trafo alanının 5 nolu parsele taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2022
Kültür Mahallesi 10710 ada 5 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
36Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2023
Kızıllı Mahallesi 1530 parsele Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
37Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2024
Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Esentepe, Çankaya ve Barış Mahalleleri sınırları içinde kalan alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
38Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2025
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahallesi sınırlarında kalan alana yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar konusunun görüşülmesi.
39Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2026
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2016/117 E.2017/903K. sayılı kararına göre onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
40Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2028
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
41Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2029
Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırlarının üç parçaya ayrılmak suretiyle düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.
42Kentsel Tasarım Müdürlüğü28.06.2018-
2027
Hüsnü Karakaş, Baraj ve Habibler Mahalleleri sınırlarında Akdeniz Elektrik A.Ş.\'nin 22/05/2018 tarih ve 31441 kayıt numaralı yazısında yapılmasını talep ettiği trafo alanlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.

                                
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz