• facebook
  • twitter
-A | A+

01/08/2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin AĞUSTOS/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2018 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.               
 
G Ü N D E M :  
 
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve Açılış.
2İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü26/07/2018-
1709
Antalya Kepez Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konusunun görüşülmesi.
3Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
397
“Kepez Belediye Başkanlığı Müzik Ödülleri Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
395
“Kepez Belediye Başkanlığı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması Ödül Yönetmeliği” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü26/07/2018-
396
Özgürlük Mahallesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Ahatlı Mahallesi Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılabilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Temizlik İşleri Müdürlüğü11/07/2018-398Kepez Belediyesi dâhilindeki bölgelerde kurulmuş yetkili kuruluşlara Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma işlemi için 10 yıla kadar ihale ile verilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4834
Ahatlı Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 27737 ada 5 nolu parselin değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4833
Çankaya Mahallesinde bulunan Belediyemiz ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin hisseli olduğu 27457 ada 1 nolu parselin değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4836
Fevzi Çakmak, Erenköy, Göçerler, Yavuz Selim, Barış ve Esentepe Mahallelerindeki 51 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü26/07/2018-
4835
Ayanoğlu, Gazi, Şelale, Demirel ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde bulunan 292 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2367
Altınova Menderes Mahallesi 28499 ada 4 parselle ilgili dilekçe sahibinin talebine istinaden dosyasının meclisten çekilmesine ilişkin plan değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2366
Varsak Karşıyaka Mahallesi 696 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2369
Teomanpaşa Mahallesi 27696 ada batısına ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesinin Kararına göre onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2376
Kültür Mahallesi 10710 ada 5 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2375
Düdenbaşı Mahallesi 10019 ada 10 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2374
Kütükçü Mahallesi 9383 ada 8 ve 9 parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2373
Kültür Mahallesi 27427 ada 1, 3, 4 parseller ve 27428 ada 1 parselin yurt alanı olması ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2372
Kepez ve Santral Mahallelerinin sınırlarının yeniden belirlemesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2371
Barış Mahallesi 8366 ada 1 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2368
Varsak Karşıyaka Mahallesi 490 ada 21 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2361
Çankaya Mahallesi 27497 ada 2 parselin 4 kat olan kat adedinin Yençok:7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2365
Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 27720 ada 4 parselin 1.20 emsalli Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
23Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2364
Yükseliş Mahallesi sınırları içerisinde 1713, 1718 ve 1768 ada çevresinde bulunan camii ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
24Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2363
Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Barış, Çankaya ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
25Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2362
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
26Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2370
Ünsal Mahallesi 3624, 10502, 10503, 10504 ve 10506 adaların 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
27Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2360
Hüsnü Karakaş, Baraj ve Habibler Mahalleleri sınırlarında Akdeniz Elektrik A.Ş. tarafından talep edilen trafo alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
28Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2359
Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine “Düdenbaşı Mahallesi” isminin “Demirgül Mahallesi” olarak değiştirilmesi konulu İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
29Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2377
Demirel Mahallesi sınırları içerisinde 3405 ada 23 ve 24 nolu parsellerin tevhit edilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
30Kentsel Tasarım Müdürlüğü26/07/2018-
2378
Fabrikalar Mahallesi 7183 ada 6 parsel numaralı taşınmazda İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


                                                                                                                                       
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz