• facebook
  • twitter
-A | A+

03/09/2018 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                        ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EYLÜL/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/09/2018 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
         İlan olunur.
 
G Ü N D E M : 
   
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1--Yoklama ve açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü28/08/2018-536
 
Bestekâr Hafız Amir ATEŞ'in şehrimizin kültür ve sanatına, şehrimizin tanıtımına katkılar sunacak şehir besteleri armağan ettiğinden, “Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı" verilmesi konusunun görüşülmesi.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü28/08/2018-2088
 
Antalya Kepez Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Temizlik İşleri Müdürlüğü28/08/2018-511
 
Kepez Belediyesi dâhilindeki bölgelerde kurulmuş yetkili kuruluşlara ambalaj atıkları toplama ve ayırma işlemi için 10 yıla kadar ihale ile verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
28/08/2018-972
 
Döşemealtı ilçesinde içme suyu hattı döşeme çalışması esnasında meydana gelen iş kazasında toprak altında kalarak vefat eden İbrahim ÖZCAN isminin Gündoğdu Mahallesi 2473-2476 Sokaklar kesişimin deki parka verilmesi konusunun görüşülmesi.
6Tesisler Müdürlüğü28/08/2018-13Belediyemiz ile İlçe Müftülüğü arasında düzenlenecek ortak hizmet projesi protokolü doğrultusunda İlçemiz Çelebi Sultan Mehmet Caminin gerektiğinde tadilat ve onarımının yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlak Müdürlüğü28/08/2018-5457Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki 55 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlak Müdürlüğü28/08/2018-5456Çankaya, Fevzi Çakmak, Ünsal ve Altınova-Orta Mahallelerinde bulunan 11 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2647
 
Kızıllı Mahallesi sınırları içerisindeki 1530 parselin, Akaryakıt Depolama Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2650
 
Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde 1211 ada 9 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2646
 
Fabrikalar Mahallesi sınırları içerisinde 7183 ada 6 parselde bulunan İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2648
 
Kültür Mahallesi sınırları içerisinde 10706 ada 8 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2643
 
Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 numaralı parsel, 29176 ada 8-9-10 numaralı parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2644
 
Varsak Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 1628 ada 2 parsel numaralı taşınmazın  "Karakol Alanından" "Resmi Kurum Alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2642
 
Altınova Düden Mahallesi sınırları içerisinde 28534 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan Camii Alanının güneyinde bulunan yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2645
 
Altıayak Mahallesi sınırları içerisinde 3208 ada 5 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan 20 metre enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2649
 
Göksu Mahallesi sınırları içerisinde 27298 ada 7 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü28/08/2018-2651
 
Beşkonaklılar Mahallesi sınırları içerisinde 26975 ada 1 parsel numaralı taşınmazda İŞKUR hizmet binası yapılabilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.


             
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz