• facebook
  • twitter
-A | A+

01/11/2018 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                           ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin KASIM/2018 ayı olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2018 tarihi Perşembe günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.       

G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ
BİRİM
TARİH-SAYIKONU
1Yazı İşleri Müdürlüğü-Yoklama ve açılış.
2Mali Hizmetler Müdürlüğü25/10/2018-
4875
Kepez Belediyesi “2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu” hakkında Meclisin bilgilendirilmesi.
3Mali Hizmetler Müdürlüğü25/10/2018-
4876
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ihtiyaçları doğrultusunda Toplam:12.050.000,00-TL aktarılması konusunun görüşülmesi.
4Park ve Bahçeler Müdürlüğü25/10/2018-
1187
Ağrı İli Tendürek Dağlarında Şehit olan hemşehrimiz Faik AKTAŞ’ın anısına, İlçemiz Atatürk Mahallesi Mithat Paşa Caddesi ile 2645 Sokak kesişiminde bulunan parka “Şehit P. Uz. Onb. Faik AKTAŞ” isminin verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Emlak ve İstimlak Müdürlüğü25/10/2018-
6865
 İlçemiz “Fevzi Çakmak, Gazi, Güneş ve Habibler” Mahallelerindeki 174 adet şahsa 5393 Sayılı Yasa kapsamında arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlak Müdürlüğü25/10/2018-
6862
İlçemiz “Şelale, Habibler ve Baraj” Mahallelerinde sit alanı içerisinde kalan 10 adet gecekondu hak sahibine tapu verilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlak Müdürlüğü25/10/2018-
6864
İlçemiz “Fevzi Çakmak, Varsak-Karşıyaka, Demirel, Kanal, Çankaya ve Altınova-Sinan” Mahallelerinde bulunan 92 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlak Müdürlüğü25/10/2018-
6866
Mülkiyeti Belediyemize ait olup muhtelif mahallelerde bulunan ve imar planında okul yeri olarak ayrılan 8 adet okul yerinin Milli Eğitim Bakanlığına yirmi beş (25) yıl süreli irtifak hakkının tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3321
Göksu Mahallesi sınırları içerisinde, 27298 ada 6 ve 7 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3322
Kepez Mahallesi sınırları içerisinde, 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda kalan Aşır Aksu Devlet Hastanesinin bulunduğu alanın, Hastane Alanı olarak planlanması amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3323
Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde, 27777 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazların bloklar arası yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ve tevhidine imkân sağlamak amacıyla hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3324
Emek Mahallesi sınırları içerisinde, 5116 ada 2 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, "Otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır" plan notu ile kullanım kararının “Konut Alanından” “Özel Sağlık Tesisi Alanına (Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Kuruluş)” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3318
Varsak Karşıyaka Mahallesi 1202 ada 6 parsele İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3317
Demirel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1716 ada 12 parselde bulunan İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararının, 13 no’lu parselde de uygulanmasına imkân sağlayacak şekilde 12 ve 13 parselin tevhit edilebilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3319
Varsak Bölgesi; Altıayak, Varsak Esentepe, Zeytinlik ve Gaziler Mahallelerinin bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve revizyonu konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü25/10/2018-
3320
Hüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde 5315 ada 1 parsel numaralı taşınmazın "Yurt Alanından", "Özel Sosyal Tesis Alanına (Özel Yurt Alanı)" dönüştürülmesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
   
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz