• facebook
  • twitter
-A | A+

02/01/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                       ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin OCAK/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2019 tarihi Çarşamba günü saat 14.00’te Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMTARİH-
SAYI
KONU
1Yazı İşleri Müdürlüğü-Yoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü26.12.2018-
728
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3Yazı İşleri Müdürlüğü26.12.2018-
727
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği, 2019 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
4İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü24.12.2018-
3125
Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen 24 adet personelin sözleşmelerinin yenilenerek 2019 yılında da aynı şekilde çalıştırılması ve bunlara ödenecek olan aylık net ücretlerin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi.
5Mali Hizmetler Müdürlüğü24.12.2018-
5843
Belediyemiz 2019 yılı bütçesi Gelir Tarifesine Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı bölümünün eklenmesi konusunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26.12.2018-
8995
İlçemiz Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Çankaya ve Esentepe Mahallelerinde 31 adet şahsa ilgili kanunlar doğrultusunda arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlak Müdürlüğü26.12.2018-
8994
Fatih, Ayanoğlu, Gazi, Şelale, Fevzi Çakmak, Demirel, Aktoprak, Erenköy, Kanal, Çankaya, Sütçüler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan 32 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
8Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4015
Çankaya Mahallesi 27541 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan park alanı içerisine trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4022
Aydoğmuş Mahallesi 843 ada 18 parsel numaralı taşınmaza İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4023
Başköy Mahallesi sınırları içerisinde 28430 ada 33 parsel ile 29176 ada 8-9-10 parsellerin bulunduğu bölgeye ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4025
Altınova Bölgesi İmar Planı ve Plan Notlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4024
Fatih, Çamlıbel, Göçerler ve Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4020
Altınova Bölgesi Köyiçi Mevkiinde yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret-konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4021
Habibler Mahallesi sınırları içerisinde 26696 ve 26697 numaralı adaların çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4017
Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde 25939 numaralı adanın doğusunda bulunan park alanı içerisinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4019
Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9356 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma nizamının ikiz nizam olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4018
Varsak-Oymapınar Enerji İletim Hattı gabarisinde bulunan eksen, pilon yerleri ve irtifak alanının mevcut imar planı üzerine işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım Müdürlüğü26.12.2018-
4016
Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 1833 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz