• facebook
  • twitter
-A | A+

03/05/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                              ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin MAYIS/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03/05/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
KONU
1Yoklama ve Açılış.
2’Kepez Belediyesi Çocuk Meclisi’’ nin 2018-2019 döneminde görüşüp almış olduğu ortak komisyon kararları hakkında Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi.
3Antalya Kepez Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi.
4Antalya Kepez Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü   Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” konusunun görüşülmesi.
5Belediyemiz 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
6Belediyemiz 2018 yılı Taşınır Kesin Hesabı konusunun görüşülmesi.
7Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gelir Tarifesindeki değişikliklerin yapılması konusunun görüşülmesi.
8Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 68 mahalledeki Tehlikesiz Atıkların (Giysiler ve Tekstil Ürünlerin) kaynağında ayrı toplanması işinin yetkilendirilen kuruluşlara 5 yıla kadar ihale ile verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
9İlçemiz genelindeki 68 mahallede yürütülmekte olan Çöp Toplama, Taşıma ve Nakli işinin Araç Kiralama Hizmet Alımı yöntemiyle yaptırılmasına yönelik olarak 5393 sayılı Kanunun 67. Maddesine göre  ihale ile verilmesi konusunun görüşülmesi
10Altıayak, Mehmet Akif Ersoy, Altınova-Sinan, Ünsal, Habibler, Hüsnü Karakaş, Sütçüler, Şelale ve Çankaya Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Fevzi Çakmak, Ayanoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Habibler, Gazi ve Kütükçü Mahallesinde 22 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
12Gayrimenkul Satış Komisyonuna 1 asil 1 yedek üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
13Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, 1716 ada, 12 parsel numaralı taşınmazda bulunan İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanım kararının, 13 parselde de uygulanmasına imkan sağlayacak şekilde 12 ve 13 parselin tevhid edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz konulu İmar Komisyonu raporu ile  Kentsel Gereksinimler Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kültür Mahallesi 10707 ada 20 parsel numaralı taşınmaza isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporu ile  Kentsel Gereksinimler Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Şelale Mahallesi 1021 ada batısında bulunan park alanında, 1979 ada kuzeyinde bulunan park alanında ve Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde, 937 ada kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Varsak Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde, 1796 ada güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Varsak Bölgesi, Altıayak, Gaziler ve Varsak Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlar konusunun görüşülmesi.
18Sütçüler Mahallesi 10995 ada 37 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz