• facebook
  • twitter
-A | A+

05/07/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                                ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin TEMMUZ/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/07/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
       İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüKepez Belediyesi Spor Kulübüne tahsis edilen Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzunun tahsisinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.
3Zabıta MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 6504 Sokak ile 6494 Sokak kesişimi 27142 ada da İmar Planında park alanı olarak geçen alanda asıl amacı gerçekleşinceye kadar kamu yararı için pazar kurulması konusunun görüşülmesi.
4Temizlik İşleri MüdürlüğüKepez Belediyesi sınırları içerisindeki 68 mahallede tüm tekstil atıklarının 5 yıl süre ile toplanması için yetkilendirilmiş kuruluşlara ihale ile verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Mehmet Akif Ersoy, Altınova-Sinan, Ünsal, Habibler, Hüsnü Karakaş, Sütçüler, Şelale ve Çankaya Mahallelerindeki taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAltıayak, Demirel, Aktoprak, Atatürk, Yenidoğan, Altınova Orta, Hüsnü Karakaş, Baraj, Göksu, Çankaya, Fevzi Çakmak ve Gündoğdu Mahallelerindeki taşınmazların değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞafak (Duraliler) 29557 ada 1 parseldeki Belediyemize ait 779,85 m² hissenin, kullanım amacı doğrultusunda PTT alanı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına yirmi beş (25) yıl süre ile irtifak hakkı ile tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde bulunan kişilerden, 1987-1999 yılları arasında makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 28.02.2019, 31.03.2019 ve 30.04.2019 tarihleri itibariyle Denkleştirici Adalet İlkesine göre ilgililere iade edilip edilemeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüÜnsal Mahallesinde 10 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy, Ünsal, Çankaya, Göçerler ve Kazım Karabekir Mahallelerinde 17 adet şahsa arsa tahsisi yapılabilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak-Karşıyaka, Ayanoğlu, Altınova-Sinan ve Duacı Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüTeomanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, 27697 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Karakol Alanından Anaokulu Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26754, 26756, 26757 adalar ve çevresinde bulunan yeşil alanlar ile çifte sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin olarak, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüSantral ve Ünsal Mahalleleri sınırları kesişiminde, park alanlarının ortasından geçen sulama kanallarının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüMehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, 10995 ada 37 parselde bulunan Park Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Bölgesi, Altıayak, Gaziler ve Varsak Esentepe Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Revizyonuna askı süresi içerisinde gelen itirazlara ilişkin olarak, 2845 parselde bulunan cami alanına ilişkin itirazın kabul edilerek plana işlenmesi, diğer itirazların uygun bulunmadığı, ayrıca 2260, 2261 ile 2262 parsellerin bulunduğu alanda 15 metrelik yolun kaldırılarak park alanına eklenmesinin ve trafonun parkın kuzeyine alınması, planlama alanının kuzeyinde yer alan, 27819 ada ve çevresinde bulunan sanayi kooperatifinin güneyinde yer alan ticaret alanları ve belediye hizmet alanının otopark alanına dönüştürülmesi ve kooperatifin güney batısında bulunan 27817 adanın güney batısındaki yolun genişletilmesine yönelik düzenlenen uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
17Kentsel Tasarım MüdürlüğüSütçüler Mahallesi 10962 ada doğusunda bulunan Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
18Kentsel Tasarım MüdürlüğüKültür Mahallesi 1863 ada 7 parselin, Konut Alanından İsteğe Bağlı Zemin Ticaretli Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
19Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 112 ada 3 parselin, Konut Alanından İsteğe Bağlı Zemin Ticaretli Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
20Kentsel Tasarım MüdürlüğüOdabaşı Mahallesi 25177 ada 24 parselin Konut Alanı olan kullanımının Zorunlu Yüksek Zemin Ticaretli Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
21Kentsel Tasarım MüdürlüğüGazi Mahallesi sınırları içerisinde 26733 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı olan Sosyal Tesis Alanı ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
22Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemizde, sınırları ekli paftada işaretli alanlarda plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz