• facebook
  • twitter
-A | A+

06/09/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisinin EYLÜL/2019 olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/09/2019 tarihi Cuma günü saat 14.30’da Yeşilırmak Caddesi üzerindeki hizmet binamızda bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.               
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Mali Hizmetler Müdürlüğü2020-2024 Yılı Stratejik Planının görüşülmesi.
3Mali Hizmetler MüdürlüğüSağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Diyetisyen ve Psikoloji Poliklinikleri açılmasından dolayı 2019 yılı Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi.
4Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere bedelsiz ve şartsız hibe edilen 8 adet aracın kabulünün sağlanması konusunun görüşülmesi.
5Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere alınacak olan araçların devir alınması ve trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Kepez Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ'ye ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüVarsak Karşıyaka, Ayanoğlu, Altınova-Sinan ve Duacı Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüKirişçiler Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi konusunun görüşülmesi.
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez İlçesi sınırları içerisinde geçerli olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu eklenmesine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüErenköy Mahallesi sınırları içerisinde 6815 ada 3 ve 4 parsellerin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde 9232 ada 3 parsel üzerinde bulunan konut alanının ve 9221 ada güneyinde bulunan spor alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüŞelale Mahallesi sınırları içerisinde 514 ada doğusunda bulunan alan içerisinde kalan orman alanlarının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi 5315 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun 26.07.2019 tarihli dilekçe ile meclisten çekilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Mahallesi sınırları içerisinde 2070 ve 1990 numaralı sokaklara cepheli konut parsellerine isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Karşıyaka, Fevzi Çakmak ve Duacı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan DGKÇS Enerji İletim Hattı'nın uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 1596 nolu kadastro parseli ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
16Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde Meclisimizin uygun göreceği herhangi bir Caddeye "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz