• facebook
  • twitter
-A | A+

04/11/2019 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                             ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2019 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.11.2019 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
      İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri MüdürlüğüBelediyemizin Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine (ANTAB) dâhil olması amacıyla Belediye Başkanımız doğal üye, Belediye meclis üyelerimiz arasından dört (4) asil iki (2) yedek üye seçimi yapılması (gizli oy)
3Yazı İşleri Müdürlüğüİsim Tespit Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
4Yazı İşleri MüdürlüğüKentsel Gereksinimler Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
5Yazı İşleri MüdürlüğüKadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere bir (1) üye seçimi yapılması (işaretle oylama) iki yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
6Mali Hizmetler MüdürlüğüBaraj Mahallesi Kır Çiçeği Caddesi No:78/A'da bulunan Kafeteryanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine istinaden 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi.
7Temizlik İşleri MüdürlüğüKatı Atık Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8Park ve Bahçeler MüdürlüğüNostaljik Araç Müzesinde sergilenmek üzere alınacak olan 8 adet aracın, devir alınması ve trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin Kepez Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
9Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüYeşilyurt Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında Eğitim Parkı Alanı olarak planlanan taşınmazın on (10) yıl süre ile irtifak hakkı kurulması konusunun görüşülmesi.
10Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüAyanoğlu, Gazi, Zeytinlik, Şelale, Aktoprak, Altıayak, Esentepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bulunan 108 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
11Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Ünsal, Yavuz Selim, Kütükçü, Kazım Karabekir, Göçerler ve Esentepe Mahallelerinde 23 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüDüden Çayı ve çevresi 1. derece doğal sit alanı dışında bulunan, Varsak Oymapınar Enerji İletim Hattı gabarisindeki eksen, pilon yerleri ve irtifak alanının, hali hazırdaki durumuna göre, mevcut imar planlarında güncellenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüHüsnü Karakaş Mahallesi sınırları içerisinde konut adalarına KS ibaresi eklenerek, E:0.60 ve Yençok:3 kat olarak belirlenmesine yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
14Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1716 ada 1 ve 20 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
15Kentsel Tasarım MüdürlüğüBarış Mahallesi sınırları içerisinde 8402 ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan İlkokul Alanının bir kısmının Anaokulu Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz