• facebook
  • twitter
-A | A+

02/03/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Mart/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.03.2020 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.

G Ü N D E M :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış.
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Şubat/2020) görüşülmesi ve oylanması.
3İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüBelediyemiz II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4Mali Hizmetler MüdürlüğüKepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8693 ada 2 parselde Ortak Hizmet Projesi kapsamında Kapalı Semt Pazarı yapılabilmesine ilişkin konunun görüşülmesi.
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüŞelale, Esentepe ve Odabaşı Mahallelerinde bulunan 6 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesi.
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin belirlenmesi ile ilgili Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüSinan, Düden ve Orta Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 9 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi 883 ada 55 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüGüneş Mahallesi 27724 ada 4 parselin kuzeyinde kalan Camii alanı çevresi ve 27033 ada 1 parselin çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltınova Orta Mahallesi 25107 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde İlkokul ve Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüAktoprak Mahallesi 2711 adanın 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olacak şekilde yapılaşma koşulları aynen korunarak imar uygulaması görmüş parsellere göre imar adasının düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12Kentsel Tasarım MüdürlüğüHabibler Mahallesi 26754, 26756 ve 26757 adalar ile Çifte Sarnıç koruma alanında yapılan düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeniemek Mahallesinde PTT Alanı olarak düzenlenmiş olan 29344 ada 3 parsel numaralı taşınmazın Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli konusunun görüşülmesi.
 

 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz