• facebook
  • twitter
-A | A+

02/07/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2020 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.          
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Mart/2020) görüşülmesi ve oylanması
3Yazı İşleri MüdürlüğüEncümen Üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (gizli oy)
4Yazı İşleri MüdürlüğüPlan ve Bütçe Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
5Yazı İşleri Müdürlüğüİmar Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
6Yazı İşleri MüdürlüğüMülkiyet Değerlendirme Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
7Yazı İşleri Müdürlüğüİsim Tespit Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
8Yazı İşleri MüdürlüğüEsnaf Sicil Takip Komisyonuna bir yıl görev yapmak üzere üye seçimi yapılması (işaretle oylama)
9Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Denetim Komisyonu raporu hakkında Meclisin bilgilendirilmesi
10Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması
11Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
12Mali Hizmetler Müdürlüğü2019 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi ve oylanması
13Mali Hizmetler MüdürlüğüDünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” olarak nitelendirilen Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle, Belediyemiz tarafından muhtelif tarihlerde kiraya verilen taşınmazlarda bulunan kiracılarımıza destek olmak ve işyerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 2020 yılına ait Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınıp alınmaması konusunun görüşülmesi
14Mali Hizmetler MüdürlüğüAhatlı Mahallesi 8693 ada 2 parselde Ortak Hizmet Projesi kapsamında Kapalı Semt Pazarı yapılabilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
15Mali Hizmetler MüdürlüğüAyanoğlu Mahallesi 1935 Sokak No:6'da bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
16Mali Hizmetler MüdürlüğüDüdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:433'te (27288 ada 3 parsel) bulunan arsada, Belediyemiz tarafından hazırlanan proje ve eklerine uygun yapılacak olan Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceği konusunun görüşülmesi
17Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Baykan İlçesi Atabağı Belde Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
18Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Kurtalan İlçesi Kayabağlar Belde Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
19Yazı İşleri MüdürlüğüSiirt İli Eruh İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
20Sağlık İşleri MüdürlüğüAntalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Biriminden Belediyemize iki adet ambulansın devri konusunun görüşülmesi
21Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde bulunan 9 adet parselin değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu Raporunun görüşülmesi
22Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü1993-2000 yılları arasında vatandaşlarımızın makbuz mukabilinde yatırmış oldukları paraların 31.05.2020 tarihi itibari ile Denkleştirici Adalet İlkesine göre her bir makbuzun parasal güncelleme değerini gösteren bedellerin ilgililerine iade edilip edilemeyeceği konusunun görüşülmesi
23Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüMülkiyeti Kepez Belediyesine ait iken vatandaşlarımıza yapılan tahsisler ve hisse satışından doğan taksit ve satış bedellerinin mevzuat hükmüne istinaden 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ücretlerin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi,  ertelenen 3 aylık taksit bedelinin taksit süresi sonuna ilave edilerek aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunun görüşülmesi
24Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüFevzi Çakmak, Esentepe ve Çamlıbel Mahallelerinde 8 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
25Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediyemiz mülkiyetinde bulunan muhtelif mezarlık arsalarının Büyükşehir Belediyesine devri konusunun görüşülmesi
26Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüDemirel, Göksu, Habibler, Baraj, Orta, Kuzeyyaka, Kütükçü ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
27Kentsel Tasarım MüdürlüğüZeytinlik Mahallesi 1596 ve 2965 numaralı kadastro parsellerinin Orman alanı olarak plana işlenmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna, askı süresi içinde yapılan itiraza ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
28Kentsel Tasarım MüdürlüğüYeni Emek Mahallesi 29344 ada 3 parselde PTT alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
29Kentsel Tasarım MüdürlüğüAltıayak Mahallesi 2016 ada doğusunda bulunan Koruma alanının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
30Kentsel Tasarım MüdürlüğüKirişçiler Mahallesi sınırları içerisinde Toplu işyeri alanlarına ait Yençok: 7.50 m olan yüksekliğin, Yençok: 11.50 m olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
31Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
32Kentsel Tasarım MüdürlüğüGöksu Mahallesinde Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri alanı olarak tanımlanan 733 ada 18 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
33Kentsel Tasarım MüdürlüğüYükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT alanının Aile Sağlığı Merkezi alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
34Kentsel Tasarım MüdürlüğüEmek Mahallesi 3446, 5118, 27420 ve 27421 adalarda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi.
35Kentsel Tasarım MüdürlüğüKütükçü Mahallesi 12295 ada kuzeyindeki Park alanında düzenleme yapılarak Pazar alanı oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
36Kentsel Tasarım MüdürlüğüÜnsal Mahallesi 10746 ada 6 parselde bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
37Kentsel Tasarım MüdürlüğüFabrikalar Mahallesi 7183 ada 7 parsele Kütle Nizam yapılaşması getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
38Kentsel Tasarım MüdürlüğüKepez Mahallesi 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Aşır Aksu Devlet Hastanesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
39Kentsel Tasarım MüdürlüğüGaziler Mahallesi 146 ada 1 parselde bulunan Cami alanının Karakol alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
40Kentsel Tasarım MüdürlüğüKirişçiler Mahallesi 29232 ada 29 ve 30 parsellerde yer alan Lise alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
41Kentsel Tasarım MüdürlüğüFevzi Çakmak Mahallesi 9256 ada doğusu ve 27429 ada ortasında bulunan Park alanlarında Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
42Kentsel Tasarım MüdürlüğüKanal Mahallesi 7102 ada batısında bulunan yeşil alan üzerinde Trafo alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
43Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyeri alanı olarak planlı olan 29496 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
44Kentsel Tasarım MüdürlüğüBaşköy Mahallesi sınırları içerisinde Toplu İşyeri alanı olarak planlı 29486 ada 2 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
45Kentsel Tasarım MüdürlüğüAtatürk Mahallesi 883 adada Okul alanı ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
46Kentsel Tasarım Müdürlüğüİlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Yençok: Serbest yapılaşma koşuluna sahip olan parsellerde kat yüksekliklerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
47Kentsel Tasarım MüdürlüğüVarsak Süleyman Demirel Bulvarı doğusunda, haritada sınırları belirtilmiş olan bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konusunun görüşülmesi
48Kentsel Tasarım MüdürlüğüÇankaya Mahallesi 27461 ada 1 parselde bulunan Konut alanına İsteğe Bağlı Ticaret (İBT) kullanımı getirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi


 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz