• facebook
  • twitter
-A | A+

03/07/2020 Tarihli II.Birleşim Meclis Toplantı Gündemi


                                            ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Temmuz/2020  tarihli II.Birleşim meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 03.07.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
           İlan olunur.
 
G Ü N D E M :
 
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluk nedeniyle, kiracılarımıza destek olmak ve işyerlerinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 2020 yılına ait Mart-Nisan ve Mayıs aylarına ait kira bedellerinin alınıp alınmaması ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
3Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 80 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Ayanoğlu Mahallesi 1935 Sokak No:6'da bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
4Mali Hizmetler MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı No:433'te (27288 ada 3 parsel) bulunan arsada, Belediyemiz tarafından hazırlanan proje ve eklerine uygun yapılacak olan Çocuk ve Gençlik Eğlence Merkezinin 10 (on) yıla kadar kiraya verilip verilemeyeceğine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
5Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, vatandaşlarımıza yapılan tahsisler ve hisse satışından doğan taksit ve satış bedellerinin, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken ücretlerin herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süre ile ertelenmesi,  ertelenen 3 aylık taksit bedelinin taksit süresi sonuna ilave edilerek aylık eşit taksitler halinde ödenmesi konusunun görüşülmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6Emlak ve İstimlâk MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonlarına havale edilen, Demirel, Göksu, Habibler, Baraj, Orta, Kuzeyyaka, Kütükçü ve Aktoprak Mahallelerinde bulunan 13 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporlarının görüşülmesi
7Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz Küçük Sanayi Sitesi alanında 3553/1, 3624/1, 10502/1 ve 10503/1 parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
8Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Göksu Mahallesinde Diyanet İşleri Eğitim Tesisleri alanı olarak tanımlanan 733 ada 18 parsel ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
9Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 98 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yükseliş Mahallesi 1710 ada 25 parselde bulunan PTT alanının Aile Sağlığı Merkezi alanına dönüştürülmesi ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
10Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kepez Mahallesi 28124 ada 2 parselin bir kısmı ile ormandan tahsisli alanda planlanan Aşır Aksu Devlet Hastanesi alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Kentsel Tasarım MüdürlüğüBelediye Meclisimizin 02.07.2020 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı doğusunda, haritada sınırları belirtilmiş olan bölgeye ilişkin olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planına plan notu eklenmesi konulu İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz