• facebook
  • twitter
-A | A+

02/10/2020 Tarihli Olağan Meclis Toplantı Gündemi


                                      ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Eylül/2020 aylık olağan toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.10.2020 tarihi Cuma günü saat 14:00’te; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
          İlan olunur.
 
G Ü N D E M  :
SIRA
NO
GELDİĞİ BİRİMKONU
1Yazı İşleri MüdürlüğüYoklama ve Açılış
2Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesinin 6. fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 11. maddesi gereği bir önceki Meclis Kararlarının (Eylül/2020) görüşülmesi ve oylanması
3Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediyemiz 2021 yılı Performans Programı tasarısının görüşülmesi
4Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Belediyemiz 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesi
5Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Gazi Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:13'te (26731 ada) bulunan Halı Saha ve Kafeteryanın 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
6İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi
7İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
II Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusunun görüşülmesi
8Park ve Bahçeler Müdürlüğüİlçemiz sınırlarında  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 174.982,56 m² yüzölçümüne sahip, Kirişçiler Mahallesi 29232 ada 5 parsel nolu taşınmazda Tarımsal Eğitim Kompleksi yapılabilmesi için Belediyemiz adına tahsis talebinde bulunulması ve kamu yatırımı olarak Belediyemiz bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun görüşülmesi
9Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Göçerler Mahallelerinde 11 adet şahsa arsa tahsisi yapılması konusunun görüşülmesi
10Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Duacı, Gazi ve Orta Mahallelerinde bulunan 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu raporunun görüşülmesi
11Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Çamlıbel, Esentepe, Göksu ve Sinan Mahallelerinde bulunan 4 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
12Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Barış Mahallesi  8402 ada 3 parsel İmar planında Anaokulu alanı olup, Belediyemize ait  107,01 m²’lik hissenin 5393 sayılı Yasanın 75/d  maddesi kapsamında, yirmi beş yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığı adına  tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
13Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Hüsnü Karakaş Mahallesi   (Sütçüler)  tapulamalı 26361 ada 6 parsel İmar planında Sağlık Ocağı alanı olup, Belediyemize ait  1212,00 m²’lik hissenin 5393 sayılı Yasanın 75/d  maddesi kapsamında, yirmi beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
14Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü
Özgürlük Mahallesi 1375 ada 17 parsel İmar planında Camii alanı olup, Belediyemize ait  1740,19 m²’lik tam hissenin 5393 sayılı yasanının 75/d maddesi kapsamında, yirmi beş yıl süre ile Diyanet İşleri Başkanlığı adına  tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
15Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 26391 ada 1 parselde kalan trafo alanının Akdeniz Elektrik Dağıtım Tesis Müdürlüğünün talebi üzerine 11001 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan park alanına taşınmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
 
16Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Karşıyaka Mahallesi 5371 adadaki ilkokul ve çocuk bahçesi alanı, 5401 ada 3 nolu parseldeki pazar alanı ile güneyinde bulunan otopark alanı ve 5397 ada 6 numaralı parseldeki oyun alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
17Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Baraj Mahallesi 26824 adadaki park alanı ve doğusundaki otopark alanı ile 78, 677 ve 683 numaralı kadastro parselleri üzerinde yer alan park ve spor alanlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
18Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10350 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan PTT alanının Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
19Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Çankaya Mahalleleri sınırlarında kalan tabii zemin kotu ve yol kotu farklılıklarının giderilmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
20Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Şafak Mahallesi 25060 ada 1 parsel ile 3581 ada 1 parsel çevresinde düzenleme yapılması ve 3476 ada 1 parselin doğusunda bulunan park alanı içerisinde belediye hizmet alanı ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
21Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Kepez İlçesi genelinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 564 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Plan Notlarının 14. maddesinin revize edilmesine ilişkin hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
22Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Teomanpaşa Mahallesi 10420 adada bulunan park alanı üzerinde Akdeniz Elektrik Dağıtım Tesis Müdürlüğünün talebi üzerine trafo yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
23Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 123 ada, 124 ada, 126 ada 3-5 parseller ile 127 ada 3-5 parseller ve çevresinin Enerji Nakil Hattına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi
24Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Gülveren Mahallesi 2433 ada güneyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması ve 27811 ada 9 parsel kuzeyinde bulunan trafo alanının genişletilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği konusunun görüşülmesi
25Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Odabaşı Mahallesi 28221 ada 20 parsel numaralı taşınmazın Tarım ve Hayvancılık Tesisi alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi
26Kentsel Tasarım
Müdürlüğü
Fevzi Çakmak ve Kütükçü Mahallelerine ait mahalle sınırlarının revize edilmesi konusunun görüşülmesi

 
Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz