• facebook
  • twitter
-A | A+

01/10/2013 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre EKİM/2013 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 01/10/2013 Salı günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur.


G Ü N D E M       :

1.
 Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi 2014 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 24/09/2013 tarih ve 241 sayılı yazısı.

3. Belediyemiz 2014 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin Bütçe tasarısının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 24/09/2013 tarih ve 240 sayılı yazısı.

4. Kepez Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği hususundaki, Zabıta Müdürlüğü’nün, 24/09/2013 gün ve 2679 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Ahatlı, Duraliler, Göçerler, Muratpaşa, Zeytinköy ve Koyunlar tapulamalı 22 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 18/09/2013 gün ve 5975 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Göçerler, Duraliler, Zeytinköy, Muratpaşa, Avnitolunay tapulamalı 6 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 18/09/2013 gün ve 5976 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Başköy ve Odabaşı tapulamalı 3 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 13/09/2013 gün ve 5735 sayılı yazısı.

8. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Göçerler ve Duraliler tapulamalı 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 19/09/2013 gün ve 5996 sayılı yazısı.

9. Belediyemiz sınırları içerisindeki Başköy ve Duraliler Mahalleleri ile Duacı, Odabaşı, Kirişçiler, Kızıllı, Çamlıca ve Gaziler Köylerindeki yerleşik alan sınırlarının tespiti  hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/09/2013 gün ve 6110 sayılı yazısı.

10. Antalya İli Kepez İlçesi Gazi Mahallesi 821 ada 1-10-11-12-14 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14923 sayılı yazısı.

11. Varsak Karşıyaka Mahallesi 843 adaya ilişkin plan tadilatına askı sürecinde yapılan itiraz konusuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14927 sayılı yazısı.

12. Antalya İli Kepez İlçesi Ulus Mahallesinde 1381 ada 36 nolu parselde hazırlanmış olan plan değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14926 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 6641 ada 9 nolu parselde hazırlanmış olan plan değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14924 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına plan notu işlenmesi işlemine askı sürecinde yapılmış olan itiraz konusuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14920 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 8590 ada 2, 3, 4, 5, 8, 9 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14922 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Ulus Mahallesinde 1384 ada 10 nolu parselde hazırlanmış olan plan tadilatına ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14925 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Güneş Mahallesinde 10144 ada 02 nolu parsele kayıtlı taşınmaz ve çevresinde hazırlanmış olan plan revizyonuna ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2013 tarih ve 14921 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Yeni Doğan Mahallesinde 27774, 27775 ve 27776 adalara ilişkin hazırlanmış olan imar plan değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 25/09/2013 gün ve 14928 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Duacı sınırları içerisinde 27898 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanmış olan imar planı hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 25/09/2013 gün ve 14929 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde 26551 adaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 25/09/2013 gün ve 14930 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi Göksu Mahallesinde 7821 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 25/09/2013 gün ve 14931 sayılı yazısı.
 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz