• facebook
  • twitter
-A | A+

20/12/2013 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine; 30/05/2007 tarih ve 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen fıkra hükmü gereğince, 20/12/2013 Cuma günü saat 15.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis toplantı salonunda olağanüstü toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. İlan olunur.


G Ü N D E M       : 
                      
1. Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Göçerler, Duraliler ve Varsak tapulamalı 19 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 11/12/2013 gün ve 7571 sayılı yazısı.

3. Antalya İli Kepez İlçesi Duraliler ve Sütçüler Tapulamasına ait 43 kişiye arsa tahsisine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 16/12/2013 tarih ve 7647 sayılı yazısı.

4. Kepez İlçesi Altınova Bölgesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19088 sayılı yazısı.

5. Kepez İlçesi Barış Mahallesi 25747 ada 1 nolu parsel ve Yavuz Selim Mahallesi 25690 ada 1 nolu parselde yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin imar planı revizyonuna ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19192 sayılı yazısı.

6. Kepez İlçesi Altınova Bölgesine ilişkin hazırlanmış olan  imar planına ek plan notu eklenmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19087 sayılı yazısı.

7. Kepez İlçesi Varsak Bölgesi kapsamında imar planlarına ek plan notları eklenmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19086 sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 26877 ada güneyine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19085 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 9994 ada 7 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19092 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8687 ada 6 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19089 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesinde hazırlanmış olan imar planı hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19090 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Duacı Köyü Atış Poligonu alanına ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19091 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Odabaşı Köyü 28430 ada 33 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/12/2013 tarih ve 19084 sayılı yazısı.  

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz