• facebook
  • twitter
-A | A+

03/02/2014 Tarihli Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre ŞUBAT/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 03/02/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. G Ü N D E M       : 
                       
1. Yoklama ve açılış.

2. Varsak Demirel Mahallesi 2906 ada 5 parselin Jandarma Genel Komutanlığı adına irtifak hakkı ile tahsisinin yapılıp yapılamayacağına ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/01/2014 tarih ve 1242 sayılı yazısı.

3. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Göçerler, Duraliler ve Sütçüler tapulamalı 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 22/01/2014 gün ve 1127 sayılı yazısı.

4. Antalya İli Kepez İlçesi Göçerler ve Sütçüler Tapulamasına ait 21 kişiye arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 22/01/2014 gün ve 1128 sayılı yazısı.

5. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde yer alan Akdeniz Sanayi Sitesi Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan imar plan revizyonuna ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1560 sayılı yazısı.

6. Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde Spor Tesisleri alanı ile Belediye Hizmet alanının yer aldığı alanlarda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanmış olan imar plan revizyonuna ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1558 sayılı yazısı.

7. Kepez İlçesi Duacı Mahallesinde 27843 ada 36 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1556 sayılı yazısı.

8. Kepez İlçesi Duacı Köyünde yer alan Atış Poligonu alanında hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1557 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi sınırları içerisinde yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanımına ilişkin plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlara ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1555 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesinde 27676 ada 1 parsel ile 27662 adaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1553 sayılı yazısı.

11. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesinde 27737 adaya ilişkin uygun bulunmuş olan plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazlar hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1554 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesinin kuzey bölümünde yeni bir düzenleme yapılmasına ilişkin tavsiye kararı alınması hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1549 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi ile Varsak Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış olan imar planı hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1550 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Varsak Şelale Mahallesinde 738 ada 11 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1551 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Karşıyaka Mahallesinde 5419 ada 18, 30, 31 ve 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1552 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Ulus Mahallesinde 1384 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/01/2014 tarih ve 1559 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz