• facebook
  • twitter
-A | A+

10/04/2014 Tarihli Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANBelediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince ilk olağan toplantısını gerçekleştirmek için Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 10/04/2014 Perşembe günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 
G Ü N D E M       :  
                        
1. Yoklama ve açılış.

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre, Meclis Toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlara kayıt edilmesi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 632 sayılı yazısı.

3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine göre, Meclis Divan Kâtipliklerine 2 Asil, 2’de Yedek Üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 633 sayılı yazısı.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesine göre, Meclis I. ve II. Başkan Vekili seçimi yapılması hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 634 sayılı yazısı.

5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesine göre; 3 adet Belediye Encümen üyesi seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 635 sayılı yazısı.

6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 636 sayılı yazısı.

7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; İmar Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 637 sayılı yazısı.

8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; Mülkiyet Değerlendirme Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 638 sayılı yazısı.

9. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre; İsim Tespit Komisyon üyeliğine (en az 3, en fazla 5) üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 639 sayılı yazısı.

10. Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli bina ve tesislerin inşası, görev, yetki ve tasarrufundaki alanlar açısından işlem yapılabilmesi konusunda Kentsel Gereksinimler Komisyonu oluşturulması hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 640 sayılı yazısı.

11. Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusunda Antalya Kepez Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulması hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 641 sayılı yazısı.

12. Akdeniz Belediyeler Birliğine 5355 sayılı Kanununa göre; Birlik Meclis Üyeliği için  4 Asil, 2’de yedek üye seçimi hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 07/04/2014 gün ve 642 sayılı yazısı.

13. Belediyemiz 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ilişkin Denetim Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 27/03/2014 gün ve 984 sayılı yazısı.

14. Belediyemizin 2013 yılı idare faaliyet raporunun görüşülmesi hususundaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 27/03/2014 gün ve 985 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz