• facebook
  • twitter
-A | A+

05/05/2014 Tarihli Meclis Gündemi
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre MAYIS/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 05/05/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. G Ü N D E M       :   
                       
1. Yoklama ve açılış.

2. Belediyemiz 2013 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 30/04/2014 gün ve 69 sayılı yazısı.

3. Belediyemiz 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün, 30/04/2014 gün ve 70 sayılı yazısı.

4. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine Plan-Proje Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 28/04/2014 gün ve 826 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Arapsuyu, Ahatlı ve Sütçüler tapulamalı 10 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 29/04/2014 gün ve 4030 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Ahatlı, Duraliler, Göçerler, Sütçüler, Muratpaşa, tapulamalı 19 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 22/04/2014 gün ve 3979 sayılı yazısı.

7. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler ve Duraliler tapulamasına ait 24 kişiye arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/04/2014 gün ve 4003 sayılı yazısı.

8. Kesintisiz Çöp Toplama Taşıma ve Nakli işi için 36 aylık açık ihale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi hususundaki, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, 17/04/2014 gün ve 176 sayılı yazısı.

9. Varsak Esentepe Mahallesi 36 ada yanına yeni yapılan parka isim verilmesi hususundaki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 06/03/2014 gün ve 198 sayılı yazısı.

10. Varsak Şelale Mahallesindeki yapımı tamamlanan 4 adet parka isim verilmesi hususundaki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 27/02/2014 gün ve 170 sayılı yazısı.

11. Varsak Esentepe Mahallesindeki yapımı tamamlanan 2 adet parka isim verilmesi hususundaki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 27/02/2014 gün ve 171 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Gazi Mahallesinde 821 ada 1, 10, 11, 12 ve 14 nolu parsellerde hazırlanmış olan plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7372 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Kepez Mahallesinde 27712, 27713 ve 27714 adalara ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7370 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Emek Mahallesi 5108 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7363 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi 1322 ada 5 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7364 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27530 ada 2 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7365 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Ulus Mahallesi 6728 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7366 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 10144 ada 2 parsele ilişkin uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraz hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7367 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 7088 ada 4-5-6 nolu ve 7143 ada 4-8 nolu parsellere ilişkin uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraz hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7368 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 8590 ada 2-3-4-5-8-9 nolu parsellere ilişkin uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraz hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2014 tarih ve 7369 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz