• facebook
  • twitter
-A | A+

05/06/2014 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre HAZİRAN/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 05/06/2014 Perşembe günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. G Ü N D E M       :           
               
1. Yoklama ve açılış.

2. Çiftçi Malları Koruma Meclisi oluşturulması hususundaki, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 23/05/2014 gün ve 954 sayılı yazısı.

3. Plan ve Proje Müdürlüğünün oluşturulması hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 29/05/2014 gün ve 1080 sayılı yazısı.

4. Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine Ekonomist kadrosunun ihdas hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22/05/2014 gün ve 1034 sayılı yazısı.

5. Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 36 aylık açık ihale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi hususundaki, Zabıta Müdürlüğü’nün, 21/05/2014 gün ve 1250 sayılı yazısı.

6. Çeşitli Tip ve Özelliklerde Araç Kiralanması Hizmet Alımı işi için 36 aylık açık ihale yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi hususundaki, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, 21/05/2014 gün ve 85 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Ahatlı, Duraliler, Göçerler, Sütçüler, Muratpaşa, tapulamalı 19 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/05/2014 gün ve 4468 sayılı yazısı.

8. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler ve Duraliler tapulamasına ait 24 kişiye arsa tahsisine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/05/2014 gün ve 4469 sayılı yazısı.

9. Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik yapılması hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/05/2014 gün ve 4466 sayılı yazısı.

10. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Zeytinköy, Göçerler, Duraliler tapulamalı 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 21/05/2014 gün ve 4374 sayılı yazısı.

11. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler ve Göçerler tapulamasına ait 34 kişiye arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 26/05/2014 gün ve 4456 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi 8687 ada 6 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8936 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Emek Mahallesi 5108 ada 5 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8934 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27530 ada 2 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8935 sayılı yazısı.

15. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 7088 ada 4-5-6 nolu ve 7143 ada 4-8 nolu parsellerde uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8933 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 8590 ada 2-3-4-5-8-9 nolu parsellerde uygun bulunmuş olan plan değişikliğine askı sürecinde yapılmış olan itiraza ilişkin, İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8932 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Gaziler Köyü 28250 ada 44 parsele (eski 337 parsel) ilişkin hazırlanmış olan imar planı hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8927 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 25160 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8928 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Kanal Mahallesi 6599 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı revizyonu hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8929 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Kepez Mahallesi 8919 ada 13, 14, 15, 16, 17 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8930 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1211 ada 09 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih ve 8931 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz