• facebook
  • twitter
-A | A+

04/08/2014 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre AĞUSTOS/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 04/08/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 
G Ü N D E M       : 
                         
1. Yoklama ve açılış.

2. Çiftçi Malları Koruma Meclisi oluşturulmasına ve üye seçimine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 10/07/2014 gün ve 1350 sayılı yazısı.

3. Plan ve Proje Müdürlüğünün oluşturulmasına ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 10/07/2014 gün ve 1556 sayılı yazısı.

4. Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 10/07/2014 gün ve 1555 sayılı yazısı.

5. Belediyemizde görev yapmakta olan memurlar ile toplu iş sözleşmesinin yetkili sendika  ile karşılıklı akit yapılıp imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 16/07/2014 gün ve 1604 sayılı yazısı.

6. Mimar Turgut CANSEVER Mimarlık ödülleri verilmesine ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 2207 sayılı yazısı.

7. Belediyemiz 2014 yılı gelir tarifesine istinaden bazı maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin tabloların görüşülmesi hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 16/07/2014 gün ve 2159 sayılı yazısı.

8. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeşilırmak Caddesinde bulunan Nayla Atay Parkının Antalya Semt Pazarcıları Odasına Tahsis işleminin yapılması hususundaki; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 17/07/2014 gün ve 2174 sayılı yazısı.

9. Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi için 36 aylık açık ihale yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Zabıta Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 1939 sayılı yazısı.

10. Çeşitli Tip ve Özelliklerde Araç Kiralanması Hizmet Alımı işi için 36 aylık açık ihale yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 111 sayılı yazısı.

11. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı 2 adet Kültür Merkezine ve Çocuk Meclisi için Logo tasarım yarışması yapılması hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 27/06/2014 gün ve 154 sayılı yazısı.

12. Varsak Esentepe Mahallesindeki yapımı tamamlanan 2 adet parka isim verilmesine ilişkin İsim Tespit Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, 11/07/2014 gün ve 605 sayılı yazısı.

13. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Varsak, Zeytinköy, Göçerler, Duraliler tapulamalı 5 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 21/07/2014 gün ve 5453 sayılı yazısı.

14. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Muratpaşa, Duraliler, Altınova Orta, Altınova  Menderes ve Varsak tapulamalı 5 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 21/07/2014 gün ve 5452 sayılı yazısı.

15. Antalya İli Kepez İlçesi Sütçüler ve Göçerler tapulamasına ait 27 kişiye arsa tahsisine ilişkin; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 21/07/2014 gün ve 5454 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Ulus Mahallesi 1384 ada 9 nolu parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 11673 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Duraliler Tapulamalı 2873 kadastro parseline hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 11674 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesinde 1322 ada 5 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 11672 sayılı yazısı.

19. Kepez İlçesi Gaziler Köyü 28250 ada 44 parselde (eski 337 parselde) hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11688 sayılı yazısı.

20. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 25160 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11686 sayılı yazısı.

21. Kepez İlçesi Kanal Mahallesinde 6599 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11687 sayılı yazısı.

22. Kepez İlçesi Kepez Mahallesinde 8919 ada 13-14-15-16-17 parsellerde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11685 sayılı yazısı.

23. Kepez İlçesi Hüsnükarakaş Mahallesinde 26777 adaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 11670 sayılı yazısı.

24. Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesinde 1278 adaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 22/07/2014 gün ve 11671 sayılı yazısı.

25. Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesinde 10053 ada 1-2-3-4-5 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11681 sayılı yazısı.

26. Kepez İlçesi Erenköy Mahallesinde 8313 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11682 sayılı yazısı.

27. Kepez İlçesi Şafak Mahallesinde 8590 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11683 sayılı yazısı.

28. Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde 2380 ada 3 parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11684 sayılı yazısı.

29. Kepez İlçesi Göksu Mahallesinde 27378 adaya ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 23/07/2014 gün ve 11690 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz