• facebook
  • twitter
-A | A+

01/10/2014 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre EKİM/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 01/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. 
G Ü N D E M       :

1.
 Yoklama ve açılış.

2. Kepez Belediyesi 2015-2019 dönemi Stratejik Planının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 184 sayılı yazısı.

3. Kepez Belediyesi 2015 yılı Taslak Performans Programının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 185 sayılı yazısı.

4. Belediyemiz 2015 yılı ve izleyen iki yıla ilişkin Bütçe tasarısının görüşülmesi hususundaki, Özel Kalem Müdürlüğü’nün 22/09/2014 tarih ve 183 sayılı yazısı.

5. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezine ve Çocuk Meclisi için Logo tasarım yarışması yapılması hususundaki; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, 10/09/2014 gün ve 213 sayılı yazısı.

6. Antalya Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğine ilişkin; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 19/09/2014 tarih ve 1031 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Kütükçü ve Odabaşı tapulamalı 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi hususundaki; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 25/09/2014 gün ve 6936 sayılı yazısı.

8. Yapı ruhsatı verilirken otopark ihtiyacı parselinde karşılayamayanlar için ücret belirlenmesine ilişkin; İmar Komisyon ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14169 sayılı yazısı.

9. Antalya İli Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 6808 ada 7 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14178 sayılı yazısı.

10. Antalya İli Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi 490-491 ve 115-126 nolu bölümlerde bulunan ormanlık alanda hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14180 sayılı yazısı.

11. Antalya İli Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27508 ada 1 parsel,Fevzi Çakmak Mahallesi 25662 ada 1 parsel,Yavuz Selim Mahallesi 25701 ada 1 parsel ve Fabrikalar Mahallesi 27734 ada 2 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14177 sayılı yazısı.

12. Antalya İli Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 25505 ada 10 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14179 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Altınova Orta Mahallesi 28524 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14181 sayılı yazısı.

14. Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönergenin görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 14170 sayılı yazısı.

15. Belediyemizin artan nüfusu ile norm kadro yönetmeliğinde bulunduğu grubun yükselmesi (C 16 grubu) nedeniyle kadroların yeniden düzenlenmesi hususundaki; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/09/2014 tarih ve 2386 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz