• facebook
  • twitter
-A | A+

03/11/2014 Tarihli Meclis GündemiKEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediye Başkanının yazılı çağrısı üzerine; Belediye Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerine göre KASIM/2014 Ayı Olağan Toplantısını gerçekleştirmek üzere Yeşilırmak Caddesi üzerinde hizmet binamızda bulunan; Meclis Toplantı Salonunda 03/11/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de toplantı yapılması kararlaştırmıştır. İlan olunur. G Ü N D E M       :
                          
1. Yoklama ve açılış.

2. Sayıştay Başkanlığının 2013 yılı Denetim Raporu hakkında meclisin bilgilendirilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2014 tarih ve 2109 sayılı yazısı.

3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçelerinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/10/2014 tarih ve 3400 sayılı yazısı.

4. Antalya Kepez Belediyesi ile Konya Akşehir Belediyesinin Kardeş Belediye olmasına ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 242 sayılı yazısı.

5. Kepez Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Yönetmeliğine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10/10/2014 tarih ve 240 sayılı yazısı.

6. Kepez Belediyesi Bilgi Evleri ve Etüt Merkezleri Yönetmeliğine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 10/10/2014 tarih ve 240 sayılı yazısı.

7. Kepez Belediyesi sınırları içinde bulunan Duraliler ve Menderes tapulamalı 2 adet taşınmazın değerlendirilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/10/2014 gün ve 7265 sayılı yazısı.

8. Antalya İli Kepez İlçesi Duraliler ve Sütçüler tapulamasına ait 3 kişiye arsa tahsisine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 24/10/2014 gün ve 7267 sayılı yazısı.

9. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27449 ada 2 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15313 sayılı yazısı.

10. Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27523 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15314 sayılı yazısı.

11. Antalya İli Kepez İlçesi Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Fabrikalar Mahallesinde 3 pafta 7 parsel ve Ahatlı Mahallesi 2975 parsel ile Fabrikalar Mahallesi 25045 ada 01 parsel, 25042 ada 1, 2, 3 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği konusunda; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15311 sayılı yazısı.

12. Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi 25919 ada 3 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15316 sayılı yazısı.

13. Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi 8313 ada 1 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15312 sayılı yazısı.

14. Kepez İlçesi Şafak Mahallesi 8590 ada 6 ve 7 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15315 sayılı yazısı.


15. Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 2380 ada 3 parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğine ilişkin; İmar Komisyon raporunun görüşülmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15308 sayılı yazısı.

16. Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi ile Varsak Zeytinlik Mahallesi sınırları kapsamında uygun bulunarak askıya çıkartılmış olan imar planına askı süresi içerisinde yapılmış olan itirazların değerlendirilmesi hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15310 sayılı yazısı.

17. Kepez İlçesi Altınova Menderes Mahallesi 28508 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanmış olan imar planı değişikliği hususundaki; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15309 sayılı yazısı.

18. Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğünce planlanan Batı Çevre Yolu etkileşim alanı içerisinde yer alan yaklaşık 178 hektarlık alan için Toprak Koruma Kurulundan tarım dışı kullanım amaçlı kararın ve İçişleri Bakanlığından da kamu yararı kararının alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 15306 sayılı yazısı. 

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz