Düdenbaşı Mahallesi İmar Uygulaması

Düdenbaşı Mahallesi İmar Uygulaması

 İLAN

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Antalya ili Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi tapulamalı 27288 ada 2 nolu parselde  Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kamu yatırımları da dikkate alınarak yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 25.07.2023 tarih ve 1115 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 26.01.2024 tarih ve 38 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.