Yapı Kullanma İzni

YAPI KULLANMA İZNİ NEDİR?
İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde ; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediyemis İmar Müdürlüğü - Yapı Kullanma İzni Amirliğince düzenlenen bir belgedir.
Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının, veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat belediyemiz teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.
YAPI KULLANMA İZNİ OLMADAN BİNAMIZDA OTURAMAZ MIYIZ ?
Yapı kullanma izni almadan binanıza; yasa gereğince su , elektrik, telefon v.s. aboneliği yaptıramazsınız.
YAPI KULLANMA İZNİ ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR
  1. Dilekçe
  2. SGK Raporu
  3. Vergi Dairesi Yazısı
  4. Binanın 2 Cepheli Fotoğrafı (13 x 18 cm.)
  5. Yapı Denetim İş Bitim Tutanağı Ve Ekleri
  6. Enerji Kimlik Belgesi

YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR?
Yapı kullanma izni harçları ve katılım payları tahsil edildikten ve vergi dairesinden ilişik kestirdikten sonra bağımsız bölümler için Yapı Kullanma İzni Belgesi düzenlenir.