Müdürlükler

Destek Hizmetleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Müdür: Muhittin DURMUŞ
Emlak ve İstimlak
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdür: Aysel Akkız DEMİRCİ
Fen İşleri
Fen İşleri Müdürlüğü
Müdür: Musa GÜL
Hukuk İşleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Müdür: Durmuş DEĞER
Kentsel Tasarım
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Müdür: Burak GÜNAYDIN
Mali Hizmetler
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdür: Feridun VAROL
Özel Kalem
Özel Kalem Müdürlüğü
Müdür: Durmuş DEĞER
Park ve Bahçeler
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Müdür: Muhammed Ahmet DEMİRTAŞ
Ruhsat ve Denetim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Müdür: Fatih KAMALAK
Sağlık İşleri
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Müdür: Evrim YALÇIN
Sosyal Konutlar
Sosyal Konutlar Müdürlüğü
Müdür: Tahir TUNCA
Teftiş Kurulu
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Müdür: Mehmet YAZICI
Temizlik İşleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Müdür: Erhan ERCANLI
Yazı İşleri
Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdür: Mehmet YAZICI
Zabıta
Zabıta Müdürlüğü
Müdür: Faruk Vural