FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI
İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

 

        Antalya ili Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi tapulamalı 25579 ada 1 ila 12 parseller, 25580 ada 1 ila 10 parseller, 25582 ada 1 ila 8 parseller, 25583 ada 1 ila 8 parseller, 25584 ada 1 ila 6 parseller, Fevzi Çakmak Mahallesi Kütükçü tapulamalı 25585 ada 1 parsel, 25588 ada 1 parsel, Fevzi Çakmak Mahallesi tapulamalı 25590 ada 1 ila 12 parseller, 25591 ada 1 ila 14 parseller, 25592 ada 1 ila 8 parseller, Fevzi Çakmak Mahallesi Kütükçü tapulamalı 25594 ada 1 parsel, Fevzi Çakmak Mahallesi tapulamalı 25595 ada 1 ila 8 parseller, 25596 ada 1 ila 8 parseller, 25597 ada 1 ila 6 parseller, 25598 ada 1 ila 8 parseller, 25599 ada 1 ila 6 parseller, 25600 ada 1 ila 8 parseller, Fevzi Çakmak Mahallesi Kütükçü tapulamalı 25601 ada 1 ila 12 parseller, Fevzi Çakmak Mahallesi tapulamalı 25602 ada 1 ila 10 parseller, 25603 ada 1 ila 12 parseller, 25627 ada 1 ila 10 parseller, 25628 ada 1 ila 10 parseller, 25629 ada 1 ila 10 parseller, 25630 ada 1 ila 10 parseller, 25631 ada 1 ila 10 parseller, 25632 ada 1 ila 10 parseller, 25634 ada 1 ila 10 parseller, 25635 ada 1 ila 12 parseller, 25636 ada 1 ila 12 parseller, 25637 ada 1 ila 12 parsellerin bulunduğu alanda; Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 14/4, 17/3 ve 17/4 maddelerine göre yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 23.11.2023 tarih ve 1741 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 08.02.2024 tarih ve 65 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.
        Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
        Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.