GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR VE HAK KAZANAMAYANLAR

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR VE HAK KAZANAMAYANLAR

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAMAYANLARA İLİŞKİN DUYURU

       Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için Belediyemizde ilan edilen kadrolara başvurular 01/02/2024 tarihi mesai saati bitimi ile tamamlanmıştır.

       Bu bağlamda Başkanlık Makamının 23.01.2024 tarih ve E-4074366 ve 23.01.2024 tarih ve E-4075491 sayılı  Onayları ile oluşturulan Sınav Kurullarımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sınava katılmaya hak kazananların ve sınava katılmaya hak kazanamayanlara ilişkin dokümanlar aşağıda yer almakta olup, ilanen duyurulur.