Barış Mahallesi İmar Uygulaması

Barış Mahallesi İmar Uygulaması
İLAN
KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

          Antalya ili Kepez ilçesi Barış Mahallesi tapulamalı 27687 ada 1 nolu parselde  Belediyemiz teknik personelleri tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre kamu yatırımları da dikkate alınarak yapılan parselasyon planı, Belediyemiz Encümeninin 07.11.2023 tarih ve 1663 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin de 08.02.2024 tarih ve 66 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur.

          Yapılan parselasyon planı bir ay müddetle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

          Parselasyon planına itirazda bulunan şahısların, ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak müracaatta bulunmaları tebliğ olunur.